Завантажити

Премія імені Михайла Коцюбинського

(обласна премія Чернігівської області)

 

Михайло Коцюбинський

          Премія імені Михайла Коцюбинського – одна з найпрестижніших в Україні. У 1992 році, з ініціативи обласної організації Спілки письменників України, Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М. М. Коцюбинського та місцевого відділення Фонду культури, з'явилася літературно-мистецька відзнака, яка невдовзі здобула визнання не лише в Україні, але й далеко за її межами.

На здобуття Премії може бути висунуто громадян України та інших держав за високохудожні літературні, мистецькі та наукові досягнення, які мають загальне визнання.

Кожен лауреат отримує диплом, пам’ятну медаль із зображенням Михайла Коцюбинського та грошову винагороду розміром 5000 грн.

Премія призначається розпорядженням голови облдержадміністрації у номінаціях: «Поезія», «Проза», «Народознавство», «Декоративне та образотворче мистецтво», «Театральне та музичне мистецтво» —у сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень у кожній.

Висування кандидатівна здобуття Премії здійснюється державними установами, закладами культури, освіти, науки, творчими спілками щорічно з 1 березня по 31 травня шляхом подання на розгляд Комісії з присудження Премії імені М.Коцюбинського. При цьому на розгляд Комісії з присудження премії необхідно підготувати подання на офіційному бланку закладу або установи, яка висуває кандидата та протокол зборів трудового колективу цієї установи (закладу, наукової ради тощо).

Поділ Премії у межах однієї номінації не допускається.

Посмертно премія не присуджується.

Документи кандидатів на здобуття премії ім. Михайла Коцюбинського направляти на адресу:

Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М.Коцюбинського, вул. Коцюбинського, 3, м. Чернігів.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну премію імені Михайла Коцюбинського

1. Обласна премія імені Михайла Коцюбинського (далі Премія) призначається відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2000 року № 263/2000 "Про підтримку видатних діячів літератури, культури і мистецтва України" та на виконання рішення Обласної ради від 27 листопада 2003 року "Про обласну премію імені М. Коцюбинського" з метою вшанування пам'яті видатного класика української літератури Михайла Коцюбинського, який тривалий час жив, працював і похований у м. Чернігові, та відзначення найбільш високохудожніх літературних, мистецьких та наукових досягнень, пов’язаних з Чернігівщиною.

2. На здобуття Премії може бути висунуто громадян України та інших держав за високохудожні літературні, мистецькі та наукові досягнення, які мають загальне визнання.

3. Висування кандидатів на здобуття Премії здійснюється державними установами, закладами культури, освіти, науки, творчими спілками щорічно з 1 березня по 31 травня шляхом подання на розгляд Комісії з присудження Премії імені М.Коцюбинського (далі – Комісія).

4. Склад Комісії з присудження обласної премії імені М. Коцюбинського затверджується головою обласної державної адміністрації. До складу Комісії з присудження Премії входять письменники, громадські діячі, літературознавці, мистецтвознавці, журналісти, працівники культури, освіти, науки.

5. Затвердження списку кандидатів на здобуття Премії відбувається на засіданні Комісії у першій декаді червня щорічно відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При цьому рішення Комісії вважається правомочним, якщо на засіданні було присутньо не менше половини її членів.
Після затвердження списку до 1 серпня щорічно триває висвітлення та обговорення творчих здобутків кандидатів на здобуття Премії у засобах масової інформації.

З 1 по 25 серпня щорічно Комісія на своєму засіданні таємним голосуванням простою більшістю голосів затверджує кандидатури на здобуття Премії.Рішення Комісії з остаточного визначення лауреатів Премії вважається правомочним, якщо на засіданні Комісії було присутньо не менше як 2/3 членів Комісії від їх загальної кількості. Кожен з членів Комісії має право голосувати тільки за одну кандидатуру в номінації.

У разі рівної кількості голосів, що віддані за кандидатів у тій чи іншій номінації, рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів, вирішальним стає голос головуючого на засіданні Комісії.

У випадку, коли не буде визначено гідного лауреата в одній із номінацій, може бути збільшено їх кількість в іншій номінації.

6. Комісія до 27 серпня щорічно подає своє рішення головному управлінню культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації для розгляду на засіданні колегії головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації та внесення пропозицій до обласної державної адміністрації.

7. Премія призначається розпорядженням голови облдержадміністрації у номінаціях: «Поезія», «Проза», «Народознавство», «Декоративне та образотворче мистецтво», «Театральне та музичне мистецтво» у сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень у кожній.

Поділ Премії у межах однієї номінації не допускається. Кожен лауреат отримує диплом, пам’ятну медаль із зображенням МихайлаКоцюбинського та грошову винагороду.
8. Премію вручає голова обласної державної адміністрації чи його заступник у день народження Михайла Коцюбинського (17 вересня) або напередодні.
Вручення Премії здійснюється в урочистій обстановці із залученням громадськості, творчої інтелігенції та висвітлюється у засобах масової інформації.

9. Лауреат Премії не може бути висунутий на здобуття цієї Премії повторно. Член Комісії може претендувати на здобуття Премії, але в такому випадку, не має права брати участі у голосуванні.

10. Лауреатом Премії може бути визнано творчий колектив або групу. У такому випадку диплом, пам’ятну медаль та грошову винагороду отримує керівник колективу (групи), прізвище якого вказується у поданні на здобуття Премії.

11. Звання лауреата Премії посмертно не присуджується.

12. Висунення на здобуття Премії повинно бути погоджено з кандидатом.

13. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється у межах щорічних загальних асигнувань, передбачених головному управлінню культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації, виплата здійснюється Чернігівським літературно-меморіальним музеєм-заповідником М. Коцюбинського.

 

Про затвердження Положення про обласну премію імені М. Коцюбинського

         Відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2000 року № 263/2000 "Про підтримку видатних діячів літератури, культури і мистецтва України" та на виконання рішення обласної ради від 27 листопада 2003 року "Про обласну премію імені М. Коцюбинського", з метою вшанування пам'яті видатного класика української літератури М. Коцюбинського, який тривалий час жив, працював і похований у м. Чернігові, та відзначення найбільш високохудожніх літературних, мистецьких та наукових досягнень, пов'язаних з Чернігівщиною:

1. Затвердити Положення про обласну премію імені М. Коцюбинського (додається).

2. Управлінню культури облдержадміністрації щорічно передбачати у проектах обласного бюджету фінансування видатків, пов'язаних з виплатою премії.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2002 року № 587 "Про обласну літературну премію імені М. Коцюбинського".

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Фаля В. П.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В. О. Гущенко

 
Лауреати

           Відзначені престижною відзнакою такі видатні класики сучасної літератури як Шевченківські лауреати Валерій Шевчук (письменник та науковець, автор історичних романів, вишуканої модерної прози і глибоких літературознавчих, фольклорних, мистецтвознавчих та історичних досліджень), Анатолій Дімаров (якого недаремно називають патріархом нинішньої вітчизняної літератури), Михайло Слабошпицький (письменник, літературознавець, літературний критик, автор блискучих романів про Марію Башкирцеву і Тодося Осьмачку, ґрунтовного дослідження про визначних українських меценатів, творів для дітей).
Лауреатами премії імені Коцюбинського стали Юлій Коцюбинський (літературознавець, колишній директор музею М. Коцюбинського, онук класика – високоосвічена, талановита й прекрасна Людина, невтомний подвижник, організатор та натхненник сотень презентацій, виставок і взагалі — літературно-мистецького життя на Чернігівщині), Дмитро Іванов (відомий поет та журналіст, лауреат Національної премії імені Т. Шевченка, головний редактор Чернігівської обласної газети „Гарт”), Кость Москалець (один із найпопулярніших в нашій державі письменників, автор пісень, які стали суперхітами, зокрема пісні „Вона”, багаторазовий переможець всеукраїнських конкурсів „Краща книга року”, лауреат престижних міжнародних літературних премій), Світлана Короненко (поетеса, прозаїк, журналістка, пропагандист вітчизняної літератури), Володимир Берсенєв (видатний учений), Віктор Баранов (голова Київської міської організації Національної спілки письменників України, головний редактор журналу „Київ”), Володимир Кашка (відомий поет, прозаїк, лауреат міжнародних премій ім. М. Гоголя, ім. Г. Сковороди, журналу „Сучасність” та інших почесних відзнак), Леонід Горлач (поет, автор історичних романів у віршах, співробітник „Чернігівського земляцтва” в Києві), Валентина Мастєрова (письменниця, чий роман „Суча дочка” став сенсацією в українській літературі, талановита журналістка, відома своїми гострими публікаціями на соціальну тематику), голова Чернігівської обласної організації НСПУ Станіслав Реп’ях.

             Також серед лауреатів минулих років – автор ґрунтовних досліджень про Івана Мазепу та гетьманську добу Сергій Павленко, поет і журналіст Петро Куценко, поет, краєзнавець, журналіст, багаторічний співробітник газети „Деснянська правда” Володимир Сапон, прозаїк, голова Літературної спілки „Чернігів” та журналу „Літературний Чернігів” Михась Ткач, українська й білоруська письменниця Лілія Бондаревич (Черненко), поети, мистецтвознавці, фольклористи Микола Ткач і Надія Данилевська, прозаїки Петро Дідович, Віталій Леус, Іван Просяник, Олексій Брик, краєзнавець Олександр Добриця, поетеса, прозаїк, педагог Ганна Арсенич-Баран, поет і композитор Петро Зуб, автор музики знаменитої пісні „Козачка” у виконанні Раїси Кириченко, композитор Микола Збарацький, почесний громадянин м. Чернігова, заслужений діяч мистецтв України, донедавна – художній керівник камерного хору ім. Бортнянського Любомир Боднарук, поети Олекса Ющенко, Микола Турківський, Ніна Ткаченко, прозаїк і краєзнавець Станіслав Маринчик, поет, прозаїк, просвітянин Микола Адаменко, який немало постраждав за свої патріотичні переконанні за радянських часів.

 

Історія

           З ініціативи обласної організації Спілки письменників України, Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М. М. Коцюбинського та місцевого відділення Фонду культури з'явилася літературно-мистецька відзнака, яка невдовзі здобула визнання не лише в Україні, але й далеко за її межами.

              Адже Михайло Коцюбинський – класик нашої літератури, видатний письменник світового рівня. Важливу роль відіграло й те, що премію засновано з дозволу родини Великого Сонцепоклонника і відтоді нащадки славетного письменника щороку беруть участь у врученні почесної відзнаки.
В 2003 р. засновниками Чернігівської премії імені М. Коцюбинського стали облдержадміністрація та обласна рада (немало зробив для цього нинішній заступник голови облдержадміністрації Віктор Тканко, він же реально посприяв відродженню книгодрукування на Чернігівщині, фінансовій підтримці журналу „Літературний Чернігів” та успішній реалізації інших важливих літературно-мистецьких проектів).

            Нині лауреатами престижної премії стали понад вісімдесят видатних та відомих особистостей. Це і наш земляк – Герой України, Шевченківський лауреат, класик сучасної української літератури Юрій Мушкетик, який тривалий час очолював Національну спілку письменників України. Його твори вивчаються в школах та вишах, вони перекладені багатьма мовами. На врученні нагороди в музеї М. Коцюбинського Юрій Михайлович почувався по-справжньому щасливим, наголосивши, що для нього — висока честь бути лауреатом премії імені геніального автора „Тіней забутих предків”, „Інтермецо” та інших шедеврів світової літератури. Важливо, що ця почесна відзнака заснована саме на Чернігівщині, де жив Великий Сонцепоклонник, який написав тут свої найкращі твори.

 

 

 

 

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").