Завантажити

Літературна премія імені Івана Франка

 

        Премія імені Івана Франка присуджується щороку авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі інформаційної діяльності, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.

Вік учасників необмежений.

Премія присуджується щорічно в 4 номінаціях до дня народження Івана Франка — 27 серпня — у розмірі двох тисяч гривень кожна.

Документи на здобуття премії подаються щорічно до 1 травня.

На здобуття премії імені Івана Франкав галузі інформаційної діяльності приймаються нові оригінальні публіцистичні твори у галузі інформаційної діяльності, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства. Твори мають бути опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 № 1832 «Про премію імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності» премія присуджується щорічно до дня народження Івана Франка – 27 серпня у розмірі двох тисяч гривень кожна за рахунок коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті, і розподіляється Державним комітетом телебачення та радіомовлення України в таких номінаціях:

— за кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації;

— за кращий твір у телевізійній сфері;

— за кращий твір у радіомовній сфері;

              — за кращу наукову роботу в інформаційній сфері.

Можуть бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше 5 осіб.

На здобуття премії щорічно до 1 травня подаються:

— клопотання про присудження премії з короткою характеристикою публікації (твору) та його автора (авторів);

— примірник публікації (твору) на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення (назва ЗМІ), його номер, дата виходу у світ із зазначенням району, міста, області тощо);

— копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу).

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Державний комітет телебачення та радіомовлення України. Телефон/факс (044) 278-86-96.

Сайт Держкомтелерадіо: comin.kmu.gov.ua

Відповідно до вимог Положення про премію імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності, затвердженого наказом Держкомтелерадіо 04.02.2004 № 22, Комітет 1 травня 2010 року завершив прийом робіт на здобуття премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.

Цьогоріч до Комітету надійшло 45 творів, серед яких на здобуття премії в номінації «За кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації» — 27 публікацій; «За кращий твір у телевізійній сфері» — 9 робіт; «За кращий твір у радіомовній сфері» — 4 твори; «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» — 5 матеріалів.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

від 26 листопада 2003 р. № 1832

Київ

Про премію імені Івана Франка

у галузі інформаційної діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Прийняти пропозицію Державного комітету телебачення і радіомовлення та Національної спілки журналістів про встановлення премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності.

2. Установити, що до дня народження Івана Франка — 27 серпня щороку присуджуються чотири премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності у розмірі 2000 гривень кожна за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у державному бюджеті Державному комітетові телебачення і радіомовлення.

Премія присуджується комітетом, що діє на громадських засадах, до складу якого входять представники Державного комітету телебачення і радіомовлення, Міністерства культури і мистецтв, Міністерства освіти і науки, Національної академії наук, Академії мистецтв, Національної спілки журналістів та інших творчих спілок.

Державному комітетові телебачення і радіомовлення за погодженням з Міністерством культури і мистецтв, Національною спілкою журналістів протягом двох місяців затвердити положення про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, комітет з її присудження та склад цього комітету.

 

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

04.02.2004№ 22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 лютого 2004 р.

за № 2041/8803

Про затвердження Положення про

премію імені Івана Франка у галузі

інформаційної діяльності

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 року № 1832 “Про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності” н а к а з у ю:

Затвердити Положення про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, що додається.

 

Голова КомітетуІ. С. Чиж

 

Погоджено:

Міністр культури і мистецтв України Ю. П. Богуцький

Голова Національної

спілки журналістів України І. Ф. Лубченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

02 лютого 2004 № 22

 

ПОЛОЖЕННЯ

про премію імені Івана Франка

у галузі інформаційної діяльності

1. Премія імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності (далі —Премія) присуджується щороку авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі інформаційної діяльності, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. Твори мають бути опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії.

2. Премія присуджується щорічно до дня народження Івана Франка — 27 серпня у розмірі двох тисяч гривень кожна за рахунок коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті, і розподіляється Державним комітетом телебачення і радіомовлення України в таких номінаціях:

за кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації;

за кращий твір у телевізійній сфері;

за кращий твір у радіомовній сфері;

за кращу наукову роботу в інформаційній сфері.

3. На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше п’яти осіб.

4. Одна й та сама кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Премії з двома й більше творами. Повторно Премія може присуджуватися за нові визначні досягнення у галузі інформаційної діяльності, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження.

5. Премія може бути присуджена громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.

6. На здобуття Премії щорічно, до 1 травня, подаються:

клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора;

примірник твору на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення;

копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу — копії паспортів кожного члена колективу).

7. Днем висунення твору на здобуття Премії вважається день подання документів, зазначених у пункті 6 цього Положення.

8. Для розгляду, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів створюється Комітет з Премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності (далі — Комітет) у складі п’ятнадцяти осіб, який діє на громадських засадах.

Склад Комітету формується з представників Державного комітету телебачення і радіомовлення, Міністерства культури і мистецтв, Міністерства освіти і науки, Національної академії наук, Академії мистецтв, Національної спілки журналістів та інших творчих спілок.

Комітет очолює Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі — Держкомтелерадіо).

Персональний склад Комітету затверджується наказом Держкомтелерадіо.

Комітет відповідно до покладених на нього завдань розглядає документи, зазначені в пункті 6 цього Положення, здійснює відбір кандидатур на здобуття Премії.

Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби. Засідання Комітету веде Голова або за дорученням Голови Комітету його заступник.

Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі, якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то голос Голови Комітету є ухвальним.

9. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі приймання та підготовку документів, зазначених у пункті 6 цього Положення, здійснює Держкомтелерадіо.

10. Виплата Премії здійснюється відповідно до наказу Держкомтелерадіо на підставі рішення Комітету.

11. Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності і вручаються диплом (опис диплома додається) та грошова винагорода.

12. У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

13. Диплом Премії лауреату вручається в урочистій обстановці Головою Комітету або за дорученням Голови Комітету його заступником.

14. Диплом померлого лауреата Премії та грошова винагорода Премії переходять у спадщину в порядку, установленому законодавством.

 

Додаток до пункту 11

Положення про премію імені

Івана Франка

у галузі інформаційної діяльності

 

ОПИС

диплома лауреата

премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності

Диплом лауреата премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності складається з обкладинки і вкладки з текстом.

Обкладинка має форму прямокутника розміром 430 x 302 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткого боку. Виготовляється з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки обтягнутий червоною шевровою шкірою з фланелевою підкладкою.

На лицьовому боці обкладинки – тиснений золотистою фарбою напис “Диплом лауреата премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності”. Усередині обкладинки в місці її згину закріплено муарову стрічку синього і жовтого кольорів (співвідношення стрічки – 1:1) для вкладки.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткого боку.

На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься зображення малого Державного Герба України, виконане фарбою золотистого кольору. У центрі сторінки синьою фарбою надруковані слова “Диплом лауреата премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності”.

На другій сторінці в центрі – кольорове зображення фасаду Будинку Уряду України на фоні Державного Прапора України.

На третій сторінці синьою фарбою надруковано: “Лауреату премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності”.

______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

у номінації__________________________________________

 

Нижче зазначаються дата і номер наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України про присудження Премії. Диплом підписується Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України. У лівому нижньому кутку друкарським способом вказується номер диплома.

 

 Лауреати

       2010 року члени комітету з премії ознайомилися з творами, що надійшли з різних регіонів України: Запорізької, Кіровоградської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Рівненської, Херсонської, Чернівецької областей, міст Києва та Севастополя, а також зі Словаччини.

На засіданні комітету з премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності після обговорення шляхом відкритого голосування ухвалено присудити премію в чотирьох номінаціях.

«За кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації» премію отримав Борис Прищепа, автор нарису «Кінбурнзька коса», опублікованого в газеті «Наддніпрянська правда» (Херсон).

«За кращий твір у телевізійній сфері» лауреатом став Леонід Мужук за повнометражний документальний фільм «Чорнобильський час».

«За кращий твір у радіомовній сфері» перемогу здобула Світлана Короненко за літературно-музичну програму «Не перестанеш буть мені святою...» (перечитуючи поетичну збірку «Зів'яле листя» Івана Франка).

«За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» лауреатом стало видання «Енциклопедія для видавця та журналіста», премії вручили авторському колективу: Юрію Бондарю, Миколі Головатому й Миколі Сенченку.

У 2009 році лауреатами премії стали заступник головного редактора громадсько-політичної газети «Доба» (Чернівці) Юрій Чорней, знімальна група фільму «Дороги Гоголя» Полтавської ОДТРК, творча група програми «Скарби літературних архівів» Національної радіокомпанії України, автор книги «Історія видавничої справи» Микола Тимошик.

У 2008 році премію здобули:

· науковий редактор газети «Ва-Банк» (Чернівці) Дмитро Миронюк;

· автори фільму «Після прем'єри – розстріл» Національної телекомпанії України;

· автори програми «Мить історії» Національної радіокомпанії України — автор і ведучий, доктор історичних наук, професор Юрій Іванович Шаповал, режисер Тетяна Іванівна Войцещук, редактор Василь Іванович Бирзул;

· автори монографії «Управление предприятиями печатных СМИ: маркетинговый подход».

У 2007 році лауреатами стали:

· Сергій Шевченко за книгу «Архіпелаг особливого призначення»;

· Роман Горак за есе «Удар» та повість-есе «Ще удар... Захист»;

· Надія Довгич та Ірина Шатохіна за документальний фільм «Смакула. Історія одного відкриття» Національної телекомпанії України;

· Людмила Морозова (автор), Олександр Міхерев (режисер), Валерій Савицький (оператор), Костянтин Ликов (оператор) за фільм «Драбина як інструмент свободи» Харківської ОДТРК;

· колективи програм «Київський меридіан» радіо «Голос Києва» та «Країна мрій» Закарпатської ОДТРК;

· Анатолій Марущак за посібник «Правомірні засоби доступу громадян до інформації».

 

Історія

            Премія імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності вручається з 2005 року поспіль за нові оригінальні публіцистичні твори в галузі інформаційної діяльності, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").