Завантажити

Літературна премія імені Лесі Українки

 

Леся Українка

Лариса Петрівна Косач-Квітка

          Літературна премія імені Лесі Українки — премія що присуджується щороку до дня народження Лесі Українки — 25 лютого за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства, та здобули широке громадське визнання.

Премія з 2004 року присуджується в номінаціях:

1.     Літературні твори для дітей та юнацтва.

2.     Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва.

3.     Театральні вистави для дітей та юнацтва.

4.     Кінотвори для дітей та юнацтва (з 2007 року).

Вік учасників необмежений.

Премія  присуджується  в  чотирьох  номінаціях  у розмірі  10 тис. гривень кожна.

         Державний комітет телебачення та радіомовлення України продовжує прийом документів про висунуті літературні-мистецькі твори на здобуття Премії Кабінету Міністрів України ім. Л. Українки в номінаціях: «Літературні твори для дітей та юнацтва», «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва», «Театральні вистави для дітей та юнацтва», «Кінотвори для дітей та юнацтва».

         Відповідно до Положення про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературні-мистецькі твори для дітей та юнацтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.04 №32, до Держкомтелерадіо подають такі документи: клопотанняпро присудженняПремії (лист організації, яка висуває ваш твір на здобуття премії, у довільній формі); список кандидатур та їх творів; характеристика кандидата на здобуття Премії, у якій висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат (у разі висунення колективу — відомості про діяльність і досягнення колективу); копія паспорта (у разі висунення колективу — копія паспорта кожного члена колективу); копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі висунення колективу — копія довідки кожного члена колективу).

         На розгляд Комітету з присудженняПремії ім. Л. Українки подаються три примірники книг однієї назви. Крім того, до конкурсу допускаються лише книжкові видання, що вийшли друком за останні три роки.

         Документи про претендентів від творчих спілок, літературно-мистецьких об’єднань, видавництв і видавничих організацій слід подати до Держкомтелерадіо до 1 грудня 2011 року.

Адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 2, кім. 701, 7-й поверх;

Контактний телефон: 278-82-28, 278-87-56.

Сайт Держкомтелерадіо: comin.kmu.gov.ua

 

                 ПОЛОЖЕННЯ   

про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки

за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва  

1.Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі  Українки  за літературно-мистецькі  твори  для дітей та юнацтва (далі — Премія) присуджується щороку до дня народження Лесі Українки  — 25 лютого за  твори,  які  сприяють вихованню підростаючого покоління в дусі національної гідності,  духовної єдності українського  суспільства, та здобули широке громадське визнання.

2.На здобуття Премії висуваються оригінальні твори та роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох  років,  але не пізніше, ніж за півроку до їх подання на конкурс.  Премія не присуджується повторно,  а також за твори, які були відзначені іншими преміями.

3.  Премія  присуджується  в  чотирьох  номінаціях  у розмірі 10 тис. гривень кожна.

4.Премія присуджується в таких номінаціях:

— літературні твори для дітей та юнацтва;

— художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва;

— театральні вистави для дітей та юнацтва;

— кінотвори  для  дітей та юнацтва.

5. Для  конкурсного  відбору  творів  на   здобуття   Премії, визначення  її лауреатів утворюється Комітет із присудження Премії, який діє на громадських засадах.

Комітет  очолює  Віце-прем'єр-міністр — Міністр регіонального розвитку,   будівництва   та   житлово-комунального   господарства України.  До складу  Комітету   входять   Голова   (заступник   Голови) Держкомтелерадіо, заступник Міністра культури, заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, представники Національної спілки письменників,  Національної спілки художників, Національної спілки театральних  діячів,  Національної  спілки кінематографістів, інші особи  за  рішенням  голови  Комітету. Персональний склад Комітету затверджує його голова.

6. Комітет, відповідно до покладених на нього завдань:

— відбирає твори на здобуття Премії;

— готує обґрунтовані пропозиції щодо номінованих творів.

7. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводить його голова або за його дорученням — заступник голови.

Засідання Комітету є правоможним,  якщо на ньому присутні  не менше, ніж дві третини його складу. Рішення Комітету  про  висунення  творів  на  здобуття Премії приймається  таємним  голосуванням   простою   більшістю   голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету. 

8. Організаційне   забезпечення   роботи   Комітету  здійснює Держкомтелерадіо.

9. На здобуття Премії  можуть  бути  висунуті  твори  окремих авторів і творчих колективів у складі не більше, ніж п'ять осіб. Не допускається включення до складу претендентів осіб, які виконували адміністративні, організаторські чи консультаційні функції.

10.Держкомтелерадіо    забезпечує   приймання   та   розгляд документів і готує Комітетові подання про присудження Премії.

Щороку, до  1  грудня  відповідно,  до  номінацій,   за   якими присуджується   Премія,   творчі   спілки,   літературно-мистецькі об'єднання,   видавництва   та   видавничі   організації    подають Держкомтелерадіо такі документи:

— клопотання про присудження Премії;

— список кандидатів та їх творів;

— характеристика кандидата   на   здобуття   Премії,   у   якій висвітлюються його досягнення відповідно  до  номінації,  за  якою висувається  кандидат  (у разі висунення колективу — відомості про діяльність і досягнення колективу);

— копія паспорта (у разі висунення колективу —  копія  паспорта кожного члена колективу);

— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі висунення колективу — копія довідки кожного члена колективу).

Підготовлені матеріали  Держкомтелерадіо  подає  на   розгляд Комітету.

11.Список   прийнятих   Комітетом   до  розгляду  творів  із зазначенням  їх авторів,  творчих  спілок,  літературно-мистецьких об'єднань,  видавництв і видавничих організацій, що висунули твори на здобуття Премії, публікується в газетах  "Урядовий  кур'єр"  і "Літературна Україна".

Обґрунтовані пропозиції  щодо  номінованих творів на здобуття Премії Комітет  подає  до  1  січня  Держкомтелерадіо,   який   у встановленому  порядку  вносить  узгоджені  пропозиції до Кабінету Міністрів України для прийняття рішення про присудження Премій.

12.Диплом лауреата Премії вручається в урочистій обстановці.  

 

ОПИС        

диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України       

імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори   для дітей та юнацтва  

Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені  Лесі Українки  за   літературно-мистецькі   твори  для дітей та юнацтва складається з обкладинки та вкладки з текстом.

Обкладинка   має  форму  прямокутника    розміром   430 х 302 міліметри,  складеного  в  один  згин  по  лінії короткої сторони. Виготовляється   з  твердого  картону.  Зовнішній  бік  обкладинки обтягнуто палітурним матеріалом червоного кольору.

На лицьовому  боці  обкладинки  — тиснений фарбою золотистого кольору напис «Диплом лауреата Премії Кабінету  Міністрів  України імені  Лесі  Українки».  Всередині  обкладинки  на  місці її згину закріплено   муарову   стрічку   синього   та   жовтого    кольорів (співвідношення кольорів стрічки —1:1) для вкладки.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу та має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткої сторони.

На першій   (лицьовій)   сторінці   вкладки  вгорі  розміщено зображення  малого  Державного  Герба  України,  виконане   фарбою золотистого  кольору.  У центрі сторінки синьою фарбою надруковані слова «Диплом лауреата Премії  Кабінету  Міністрів  України  імені Лесі Українки».

На другій  сторінці  в  центрі  — кольорове зображення фасаду Будинку Уряду України на фоні Державного Прапора України.

На третій сторінці синьою фарбою надруковано: «Лауреат Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки

                                         _____________________________________________________________                                     

(прізвище, ім'я та по батькові)

 

у номінації _______________________________________________».

Нижче зазначається дата й номер постанови Кабінету  Міністрів України    про    присудження    премії.    Диплом    підписується Прем'єр-міністром України.  У лівому  нижньому  кутку  друкарським способом проставлено номер диплома.

 

                      Лауреати премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки                     

за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва:

2009  — у номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва»:
Чередниченко Дмитро Семенович — за книгу «Хлопчик Горіхове Зерня і Лісовичка».

— у номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва»:
Штанко Катерина Володимирівна — за художнє оформлення книг «Золотий павучок» Івана Малковича, «Сни Ганса Християна» Лесі Ворониної та збірки у 2-х томах «100 казок. Найкращі українські народні казки».

2008 — Тамара Коломієць — за збірки віршів «Де ховає сонце роси» та «Найперша стежечка».

2007 — Зірка Мензатюк — за книги «Київські казки», «Казочки-куцохвостики», «Таємниця козацької шаблі»

2006 — Ярмиш Юрій Феодосійович (1935 р.) — за книжки: «Дванадцятиголовий дракончик», «Казка стукає у двері», «Сповідь чаклуна».

2005 — Білоусов Євген Васильович (1952 р.) — за повість-казку «Тарасове перо».

2004 — Гриненко Галина Олександрівна (1925 р.) — за книгу «Життя і строфи».

 

Лауреати Літературної премії імені Лесі Українки:

2003 — Малик Галина Миколаївна (1951 р.) — за повість «Злочинці з паралельного світу», Видавництво «Теза».

2002 — Качан Анатолій Леонтійович (1942 р.) — за книгу віршів «До синього моря хмарина пливе»; Рутківський Володимир Григорович (1937) — за повість-легенду «Сторожова застава».

2001 — Людкевич (Білоус) Марія Йосипівна (1948 р.) — за збірку віршів «Домовик без черевик»; Стельмах Ярослав Михайлович (1949—2001 рр.) — за збірку повістей та оповідань «Голодний, злий і дуже небезпечний»;

2000 — Камінчук Анатолій Семенович (1939 р.) — за книжку віршів «Котики вербові»; Шморгун Євген Іванович (1940 р.) — за книжку оповідань «Мова зела»;

1999 — Голод Марія-Анна (1918 р., Канада) — за збірку прозових творів «Люстра пана Севастіяна»; Довжик (Должиков) Василь Михайлович  (1943 р.) — за збірку повістей «Уперта хата»;

1998 — Стельмах Богдан Михайлович (1943 р.) — за збірку віршів та казок «Писанка»; Яненко Микола Михайлович (1941 р.) — за збірку оповідань «Цвітуть в океані квіти»;

1997 — Білоус Дмитро Григорович (1920—2004 рр.) — за збірку віршів «Чари барвінкові»; Бризгун-Шанта Леся (1920 р., Канада) — за збірку казок і оповідань «Золотий горішок»;

1996 — Чухліб Василь Васильович (1941—1997 рр.) — за збірки оповідань і казок «Олень на тому березі», «Куди летить рибалочка» та «Колискова для ведмедів»;

1995 — Василашко Василь Федорович (1939 р.) — за збірку віршів «Чи Україні ти син?»; Лучук Володимир Іванович (1934 р.) — за збірки віршів та казок «Найрідніші слова» та «Казкова орбіта»;

1994 — Жупапин Степан Ілліч (1936 р.) — за збірку казок, загадок, скоромовок «На високій полонині» та співаник для дітей «Закарпатські візерунки»; Костецький Анатолій Георгійович (1948 р.) — за збірку казкових, фантастичних та пригодницьких повістей «Мінімакс — кишеньковий дракон, або День без батьків», збірки віршів «Як зробити день веселим», «Нас батьки не розуміють», повість «Постукай у моє вікно»;

1994 — Чуб (Нитченко) Дмитро Васильович (1905—1999 рр., Австралія) — за науково-художню книжку «Слідами Миклухо-Маклая», збірку оповідань «Стежками пригод», книжку «Живий Шевченко»;

1993 — Орач (Комар) Олег Юхимович (1940 р.) — за збірку віршів «Журавликова пісня»; Павленко Леонід Оксентійович (1924 р.) — за збірку легенд «Квіт папороті»; Слабошпицький Михайло Федотович (1946 р.) — за повість «Душі на вітрах» та збірки прозових творів «Озеро Олдан», «Папуга з осінньої гілки»;

1992 — Харчук Борис Микитович (1931—1988 рр.) — за збірку повістей «Зазимки і весни», збірку казок, оповідань, повістей «Горохове чудо»; Тендюк Леонід Михайлович (1931 р.) — за «Вибрані твори» (у двох томах) та збірку «Смерть в океані»;

1991 — Олійник Микола Якович (1923—1997 рр.) — за роман «Дочка Прометея»;

1990 — Сингаївський Микола Федорович (1936 р.) — за поетичні збірки «Калиновий вітер», «Ластівоча весна», «Маківка і Перчина»;

1989 — Скомаровський Вадим Петрович (1937 р.) — за книгу вибраних творів «Свіжа борозна» та збірку віршів «Завтра в школу»;

1988 — Близнець Віктор Семенович (1933—1981 рр.) — за повісті «Звук павутинки», «Земля світлячків», «Женя і Синько»;

1987 — Давидов Анатолій Іванович (1938—2002 рр.) — за збірку оповідань «Сонечко спить у дзвониках»;

1986 — Гриб Кузьма Кіндратович (1910—1997 рр.) — за збірку повістей «Назустріч юності»;

1985 — Кава Віктор Іванович (1937 р.) — за повісті та оповідання «Будь обережна, Марійко!», «На те літо, після війни», «Осіння стежка», «Усмішка»; Ладижець Володимир Іванович (1924—1991 рр.) — за збірки віршів «Ластівки з Карпат», «Орлиный дом»;

1984 — Комар Борис Панасович (1928 р.) — за збірки «Бджолиний мед», «Мандрівний вулкан»;

1983 — Малик (Сиченко) Володимир Кирилович (1921—1998 рр.) — за твори історико-патріотичної тематики для дітей;

1982 — Нестайко Всеволод Зіновійович (1930 р.) — за повість-казку «Незвичайні пригоди в лісовій школі»;

1981 — Ткач Дмитро Васильович (1912—1993 рр.) — за роман «Шторм і штиль»;

1980 — Тютюнник Григір Михайлович (1931—1980 рр.) — за книги «Климко» та «Вогник далеко в степу»;

1979 — Пригара Марія Аркадіївна (1917—1983 рр.) — за вибрані твори «Вірші та казки», «Повісті та оповідання» (у двох томах);

1978 — Познанська Марія Абакумівна (1917—1995 рр.) — за віршовану розповідь «Фортеця над Дніпром» та збірку поезій «Щоб ти був щасливий»;

1977 — Бичко Валентин Васильович (1912—1994 рр.) — за віршоване оповідання «Сімейний альбом» та автобіографічну повість «Благословлялося на світ»;

1976 — Воронько Платон Микитович (1913—1988 рр.) — за збірки віршів «Читаночка», «Сніжна зіронька горить», «Облітав журавель», «Всім по сім», драматичну поему «Казка про Чугайстра»;

1975 — Збанацький Юрій Оліферович (1913—1994 рр.) — за роман «Кують зозулі», повісті «Курилові острови», «Ленінка», «Героподвія» та ін.;

1974 — Іваненко Оксана Дмитрівна (1906—1997 рр.) — за повість «Рідні діти», роман «Тарасові шляхи» та «Лісові казки»;

1973 — Багмут Іван Адріанович (1903—1975 рр.) — за повісті "Наш загін «Смерть фашистам!», «Щасливий день суворовця Криничного», «Голубе плесо» та оповідання «Шматок пирога»;

1972 — Забіла Наталя Львівна (1903—1985 рр.) — за драматичну казку «Троянові діти», п'єсу-фантазію «Перший крок» та поетичні твори.

 

Історія премії

             Літературна премія імені Лесі Українки за кращий твір для дітей була заснована постановою Центрального Комітету КП України та Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1970 р. № 372 «Про відзначення 100-річчя з дня народження Лесі Українки». Премія присуджувалася щорічно, починаючи з 1972 року, у розмірі 1000 карбованців «за глибокоідейні та високохудожні твори для дітей, які сприяють комуністичному вихованню підростаючого покоління і здобули широке громадське визнання».

У 2004 році встановлено «Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва», яка «присуджується щороку за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства, та здобули широке громадське визнання».

 

 

 
Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").