Завантажити

Національна премія України імені Тараса Шевченка - НАРБС

 

Тарас Григорович Шевченко

          Національна премія України імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія) —найвища відзнака за твори літератури та мистецтва в незалежній Україні, яка присуджується щорічно.

Республіканська премія імені Т.Г.Шевченка заснована у 1961 р. Постановою Ради Міністрів УРСР. Згідно з цією Постановою встановлено нагороджувати видатних митців за високоiдейнi й високохудожні твори та роботи в галузі літератури, образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва та кiнематографiї.

Першими Лауреатами Шевченківської премії 1962 року в галузі літератури стали Олесь Гончар (за роман «Людина і зброя») та Павло Тичина (за «Вибрані твори в трьох томах»).

22 червня 2000 року, згідно з Указом Президента України № 808/2000, найвища нагорода в Україні в галузі культури була перейменована на Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Вік учасника необмежений.

Розмір премії щороку встановлює Президент України (у 2010 році премія становила 130 000грн).

Подання на здобуття Національної премії у 2011 році Комітет приймає від 1 серпня до 1 листопада.

На розгляд Комітету надсилається:

лист-подання на офіційному бланку за підписом керівника організації, що представляє твір або роботу на здобуття Національної премії, завірене круглою печаткою. У поданні, зокрема, дається (1) розгорнута аналітична оцінка твору (роботи), якою (2) мотивується його представлення на премію, (3) розгорнута творча характеристика автора, (4) вказуються місце роботи, (5) домашня та робоча адреси та телефони (моб., дом., роб.). (6) Подання узгоджується з кандидатом або колективом кандидатів на премію (зазначається в поданні). (7) Вказується виконавець, який готує подання та його телефон в організації.

За достовірність наданої інформації відповідальність несе організація, яка здійснює подання.

До листа-подання додаються:

а) завірений печаткою протокол засідання правління творчої спілки, колегії, вченої чи художньої ради, на якому розглядалося питання про представлення твору (роботи) на здобуття премії;

б) заповнений бланк анкети (отримати в Комітеті або надіслати запит на Е-mail: taras_kom@ukr.net);

в) представлені на здобуття премії твори чи роботи: книжки (5 прим.), аудіо- та відеозаписи (5 прим.), фотоальбоми, каталоги, планшети, запрошення на перегляд художніх виставок, театральних вистав, кінофільмів, на прослуховування концертів. Номінант організовує виставку робіт, представлених на здобуття премії, концерти прослуховування, перегляд кінофільмів, вистав;

г) публічні відгуки в пресі на представлений твір або роботу мають бути оприлюднені до моменту подання(оригінали чи ксерокопії);

Адреса: 01001, вул. Прорізна, 2, к. 404 м. Київ-1.

Тел.: (044) 278-11-93, 270-59-49

Сайт Держкомтелерадіо: comin.kmu.gov.ua

 

Комітет із Національної премії України

імені Тараса Шевченка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 932/2010

Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка

1. Затвердити:

Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка (додається).

Положенняпро Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (додається).

2. Твори на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 року, висунуті в установленому порядку до набрання чинності цим Указом, підлягають розгляду, обговоренню та оцінці Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка відповідно до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого цим Указом.

3. Визнати такими, щовтратиличинність:

Указ Президента України від 14 листопада 2005 року № 1599 «Про деякі питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка»; Указ Президента України від 5 березня 2007 року № 178 «Про внесення змін до Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка»;пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 4 грудня 2007 року № 1179 «Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932 – 1933 років в Україні»; Указ Президента України від 3 березня 2008 року № 191 «Про внесення зміни до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка»; статтю 1 Указу Президента України від 8 грудня 2008 року № 1150 «Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка»; статтю 2 Указу Президента України від 6 березня 2009 року № 126 «Про Диплом і Почесний знак лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент УкраїниВіктор Янукович.

4 жовтня 2010 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4жовтня 2010 року № 932/2010

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну премію України імені Тараса Шевченка

1.Національна премія України імені Тараса Шевченка є державною нагородою України, найпрестижнішою творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури.

2.Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

Нагородження(присудження) Національною премією провадиться Указом Президента України.

3.Щорічно присуджується до п'яти Національних премій, але не більше однієї з кожного напряму (література, літературознавство і мистецтвознавство, публіцистика і журналістика, кінематографія, музичне, театральне, концертно-виконавське, народне і декоративно-прикладне та образотворче мистецтво).

4.На здобуття Національної премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх п'яти років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.

На здобуття Національної премії не можуть бути висунені наукові твори, монографії, підручники чи посібники, а також альбоми-каталоги.

5.Твори на здобуття Національної премії висуваються Міністерством культури і туризму України, Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, Національною академією наук України, Національною академією мистецтв України, національними та всеукраїнськими творчими спілками, Українським фондом культури, Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

При висуванні твору вказується його творець (автор, виконавець), колектив творців (для авторів твору — не більше трьох осіб, для виконавців твору — не більше п'яти осіб). До колективу авторів, виконавців не допускається включення осіб, які не є творцями цього твору.

Порядок висування творів та оформлення документів визначається Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Висуваннятвору на здобуття Національної премії погоджується з його творцем (відповідно автором, виконавцем) чи колективом творців із додержанням законодавства про захист права інтелектуальної власності.

6.Розгляд, обговорення та оцінка творів, висунених на здобуття Національної премії, проводяться Комітетом за кожним напрямом у три конкурсні тури:

перший тур — попередній відбір творів та допущення їх до участі у другому турі;

другийтур — аналіз матеріалів преси, відгуків та пропозицій, підготовка в разі потреби письмових рецензій; допущення творів до участі у третьому турі; публікація в газеті «Урядовий кур'єр» списку творів, допущених до участі у третьому турі;

третій тур — підсумкове обговорення творів, прийняття рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії і внесення на розгляд Президентові України відповідних пропозицій.

Змінанапряму, за яким твір був висунений на здобуття Національної премії, не допускається.

7.Повторно, але не більше, ніж двічі, на здобуття Національної премії можуть висуватися твори, які в конкурсному відборі були допущені до участі у третьому турі.

8.Твори на здобуття Національної премії наступного року приймаються Комітетом з 1 серпня до 1 листопада поточного року.

9.Національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

10.Національна премія присуджується особі один раз за життя.

11.Особі, удостоєній Національної премії, присвоюється звання лауреата Національної премії і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата Національної премії.

Описи Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії затверджуються Президентом України.

12.Лауреатам Національної премії виплачується грошова частина премії в розмірі, який визначається щороку Президентом України за пропозицією Комітету.

У разі відзначення Національною премією колективу авторів твору чи колективу виконавців твору Диплом та Почесний знак видаються кожному лауреату, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.

13.Указ Президента України про присудження Національної премії публікується до 9 березня в газеті «Урядовий кур'єр», оприлюднюється в інших засобах масової інформації.

14.Дипломи та Почесні знаки лауреатам Національної премії вручаються Президентом України під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка.

Голова Адміністрації Президента України С. Льовочкін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 жовтня 2010 року № 932/2010

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка

1.Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка.

2.Комітет у своїй діяльності керується Конституцією й законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3.Комітет виконує такі завдання:

— постійновідстежує літературні й мистецькі процеси в Україні та за її межами, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання вітчизняної культури;

— приймаєдо розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії;

— розглядає,обговорює та оцінює твори, висунуті на здобуття Національної премії;

— приймаєшляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії;

— розробляєв разі необхідності пропозиції щодо зразків Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

— організовуєв межах компетенції вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії та виплату лауреатам її грошової частини;

— сприяєпопуляризації творів лауреатів Національної премії.

4.Комітет має право:

— утворювати експертні комісіїі з числа високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури та мистецтва, публіцистики й журналістики;

— залучати (у тому числі на договірній основі) до письмового рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії, високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури та мистецтва, публіцистики й журналістики;

— проводити консультативні наради, тематичні семінари, круглі столи для обговорення творів, висунутих на здобуття Національної премії.

5.Комітет утворюється в складі голови, заступника голови та інших членів Комітету, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Персональнийсклад Комітету затверджується Президентом України за поданням голови Комітету із числа високопрофесійних, авторитетних, відомих в Україні літераторів і митців, культурологів, літературознавців і мистецтвознавців, журналістів.

Якщона здобуття Національної премії висунуто твір члена Комітету або його дружини, чоловіка, близького родича, свояка, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом обговорення та оцінювання творів, прийняття рішення щодо кандидатур на присудження премії.

6.Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності — заступник голови Комітету.

ЗасіданняКомітету вважається правочинним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його складу.

РішенняКомітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім прийняття в другому турі рішень щодо допущення творів до участі в третьому турі, які приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування, та прийняття в третьому турі рішень щодо кандидатур на присудження Національної премії, які приймаються не менше ніж трьома четвертими голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.

Підчас прийняття в третьому турі рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії член Комітету голосує за один висунутий на здобуття Національної премії твір із кожного напряму.

Якщов результаті голосування в третьому турі жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет проводить повторні обговорення й таємне голосування щодо твору, який набрав найбільшу кількість голосів, або творів, що набрали найбільшу й водночас однакову кількість голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні.

У разі, якщо за результатом повторного таємного голосування жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет приймає рішення про невнесення Президентові України пропозиції щодо кандидатури на присудження Національної премії з відповідного напряму.

РішенняКомітету оформлюється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності — заступником голови Комітету.

7.Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Секретаріатом Комітету в кількості дев'яти осіб, які працюють на постійній основі.

Керівник Секретаріату Комітету призначається Керівником Державного управління справами за поданням голови Комітету.

КерівникСекретаріату Комітету здійснює керівництво Секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників Секретаріату Комітету й вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю Секретаріату.

8.Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету та його Секретаріату здійснюється Державним управлінням справами.

9.Комітет бере в установленому порядку участь у редакційно-видавничій, інформаційно-просвітницькій діяльності, формує з додержанням законодавства про захист права інтелектуальної власності серію видань «Бібліотека Шевченківського комітету».

Голова Адміністрації Президента України С. Льовочкін

 

Лист-подання до Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Офіційний бланк організації

вихідні реєстраційні дані

Комітет із Національної премії України

імені Тараса Шевченка

Лист-подання

Організація представляє на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 року назва роботи, ПІБ кандидата (яку функцію виконував) (рік першого оприлюднення).

 

Розгорнута аналітична оцінка твору чи роботи.

Мотивація представлення на премію.

Розгорнута творча характеристика автора.

Місце роботи.

Домашня та службова адреси, дом., сл., моб. телефони.

ПІБ виконавця в організації. Телефон виконавця.

Подання узгоджено з кандидатом.

Керівник _________ підпис _________ ПІБ

 

печатка

 

Анкета кандидата

на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 року

(заповнювати друкованими літерами)


Прізвище, ім’я, побатькові кандидата___________________________________________

____________________________________________________________________________

Посада та місце роботи _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Число, місяць, рік і місце народження___________________________________________

Громадянство________________________________________________________________

Освіта______________________________________________________________________

Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання ________________________________

___________________________________________________________________________

Державні нагороди України та дата нагородження _________________________________

___________________________________________________________________________

Домашня адреса ________________________________________Дом. телефон________

Службова адреса_______________________________________Сл. телефон __________

Електронна пошта (e-mail) _____________________________ Моб. телефон __________

Назва твору (роботи), який представляється на премію____________________________

____________________________________________________________________________

Рік першого оприлюднення в завершеному вигляді______________________________

Місце оприлюднення (для вистав, концертів)_____________________________________

Якими іншими нагородами був відзначений твір, дата відзначення _________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Інші оприлюднені твори (роботи) та рік оприлюднення_____________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Якими нагородами були відзначені інші твори, дата відзначення___________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Назва організації, що здійснює представлення на премію___________________________

____________________________________________________________________________

Погоджуюся із представленням на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 року.

Підпис____________________ ПІБ

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ

творів і робіт на здобуття Національної премії України

імені Тараса Шевченка 2011 року

На здобуття Національної премії представляються твори та роботи, які відповідають творчим критеріям і нормативним вимогам, що визначені Положенням про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України № 932/2010 від 4 жовтня 2010 року.

Відповідно до нормативних документів, Національна премія є державною нагородою і встановлюється для нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

На здобуття Національної премії представляються нові оригінальні твори, опубліковані (випущені у світ) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії. На здобуття премії не можуть бути висунуті наукові твори, монографії, підручники чи посібники, альбоми-каталоги.

Представлення творів на здобуття Національної премії проводитьсяМіністерством культури і туризму України, Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, Національною академією наук України, Національною академією мистецтв України, національними та всеукраїнськими творчими спілками, Українським фондом культури, Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Твори представляються за напрямами: література, літературознавство та мистецтвознавство, публіцистика та журналістика, кінематографія, музичне, театральне, концертно-виконавське, народне й декоративно-прикладне та образотворче мистецтво.

На розгляд Комітету надсилається:

лист-подання на офіційному бланку за підписом керівника організації, що представляє твір чи роботу на здобуття Національної премії, завірене круглою печаткою. У поданні, зокрема, дається (1) розгорнута аналітична оцінка твору (роботи), якою (2) мотивується його представлення на премію, (3) розгорнута творча характеристика автора, (4) указуються місце роботи, (5) домашня та робоча адреси та телефони (моб., дом., роб.). (6) Подання узгоджується з кандидатом чи колективом кандидатів на премію (зазначається в поданні). (7) Вказується виконавець, який готує подання, та його телефон в організації.

За достовірність наданої інформації відповідальність несе організація, яка здійснює подання.

До листа-подання додаються:

а) завірений печаткою протокол засідання правління творчої спілки, колегії, ученої чи художньої ради, на якому розглядалося питання про представлення твору (роботи) на здобуття премії;

б) заповнений бланк анкети (отримати в Комітеті або надіслати запит на e-mail: taras_kom@ukr.net);

в) представлені на здобуття премії твори чи роботи: книжки (5 прим.), аудіо- та відеозаписи (5 прим.), фотоальбоми, каталоги, планшети, запрошення на перегляд художніх виставок, театральних вистав, кінофільмів, на прослуховування концертів і т. ін. Номінант організовує виставку робіт, представлених на здобуття премії, концерти, прослуховування, перегляд кінофільмів, вистав;

г) публічні відгуки в пресі на представлений твір чи роботу повинні бути оприлюднені до моменту подання(оригінали або ксеркопії);

Подання на здобуття Національної премії 2011 року Комітет приймає з 1 серпня до 1 листопада за адресою: 01001, вул. Прорізна, 2, к. 404 м.Київ-1.

Тел.: (044) 278-11-93, 270-59-49

 

Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка

2010— Андрусяк Михайло Миколайович, публіцист – за документально-художню трилогію «Брати грому», «Брати вогню», «Брати просторів»;
Найден Олександр Семенович, автор тексту — за монографію «Народна ікона Середньої Наддніпрянщини XVIII — XX ст. у контексті селянського культурного простору»;
Іванов Дмитро Йосипович, поет — за книгу поезій «Село в терновому вінку»;
Москалець Галина Василівна (Галина Пагутяк), письменниця — за книгу прози «Слуга з Добромиля»;
Пахльовська Оксана Єжи-Янівна, письменниця — за книгу публіцистики «Аvе, Еurора!».

2009— Гірник Павло Миколайович, поет — за книгу віршів «Посвітається»;
Мельниченко Володимир Юхимович, публіцист — за документально публіцистичні книги «Тарас Шевченко: «Моє перебування в Москві», «На славу нашої преславної України» (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)».

2008— Голота Любов Василівна, письменниця — за роман «Епізодична пам'ять»;

Перебийніс Петро Мусійович, поет — за збірку поезій «Пшеничний годинник»;

Селянська Віра Остапівна (Віра Вовк), письменниця, громадянка Федеративної Республіки Бразилія — за книги «Сьома печать», «Ромен-зілля» та переклади творів української літератури португальською мовою.

2007— Лапський Євстахій Васильович, поет, громадянин Республіки Польща — за книги віршів «Себе: розшукую?!», «Обабіч: істини?!»;
Стус Дмитро Васильович, літературознавець — за книгу «Василь Стус: життя як творчість»;

Турконяк Раймонд Павлович, богослов, громадянин Сполучених Штатів Америки — за переклад Острозької Біблії сучасною українською мовою;
Федюк Тарас Олексійович, поет — за книгу віршів «Обличчя пустелі».

2006— Гусейнов Григорій, письменник — за художньо-документальний життєпис у 9-ти книгах «Господні зерна»;

Качуровський Ігор, письменник — за книгу «Променисті сильветки»; Кичинський Анатолій, поет — за книги «Пролітаючи над листопадом» і «Танець вогню»;

Погрібний Анатолій, публіцист — за публіцистичну трилогію «По зачарованому колу століть», «Раз ми є, то де?», «Поклик дужого чину».

2005— Воробйов Микола Панасович, письменник — за книгу поезій «Слуга півонії»;

Коцюбинська Михайлина Хомівна, літературознавець — за книгу «Мої обрії» у 2-х томах;

Кримський Сергій Борисович, культуролог — за книги «Философия как путь человечности и надежды» та «Запити філософських смислів»;

Матіос Марія Василівна, письменниця — за роман «Солодка Даруся». Слабошпицький Михайло Федотович, письменник — за роман-біографію «Поет із пекла».

2003— Герасим'юк Василь Дмитрович, поет — за книгу віршів «Поет у повітрі»;

Медвідь В'ячеслав Григорович, прозаїк — за роман «Кров по соломі».

2002— Білокінь Сергій Іванович, культуролог — за науково-публіцистичну книгу «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР»;
Римарук Ігор Миколайович, письменник — за книгу поезій «Діва Обида».

2001— Пашковський Євген Володимирович, письменник — за роман «Щоденний жезл»;

Попович Мирослав Володимирович, філософ-культуролог — за книгу «Нарис історії культури України».

 

Історія премії

        Республіканську премію імені Т. Г. Шевченка засновано 20 травня 1961 року Постановою Ради Міністрів УРСР. Нею нагороджували видатних митців за високоідейні й високохудожні твори та роботи в галузі літератури, образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва та кінематографії.

Першими Диплом та Почесний знак лауреата 9 березня 1962 року отримали Павло Тичина, Олесь Гончар у галузі літератури та Платон Майборода в галузі музики.

Від 23 квітня 1969 року Республіканська премія отримала назву «Державна Премія УРСР імені Тараса Шевченка».

27 вересня 1999 року згідно з Указом Президента України № 1228/99 з метою піднесення ролі та престижу Державної премії України імені Тараса Шевченка як найвищої в Україні премії в галузі культури, літератури та мистецтва премія отримала нову назву — «Національна премія України імені Тараса Шевченка». Було встановлено, що статус лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка прирівнюється до статусу лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка.

З 16 березня 2000 року, відповідно до прийнятого Закону України «Про державні нагороди України», Національна премія України імені Тараса Шевченка була віднесена до державних нагород України.

Указом Президента України від 4 жовтня 2010 року N 932/2010 визначено, що Національна премія є найпрестижнішою творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури.

Упродовж 1962—2007 років Шевченківською премією відзначено 566 осіб і 8 колективів.

У 2007—2008 роках було засновано Народну Шевченківську премію (Залізний Мамай), першими лауреатами якої стали Остап Лапський, Олег Скрипка, Ігор Павлюк, Михайло Андрусяк.

 

 

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").