Завантажити

Премія імені Вячеслава Чорновола

 

В'ячеслав Максимович Чорновіл

             Державний комітет телебачення та радіомовлення оголошує прийом із 1 травня до 1 червня творів на здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.

До дня народження  видатного громадського та політичного діяча В’ячеслава Чорновола — 24 грудня, починаючи з 2004 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 р. № 979 «Про премію імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики» (зі змінами) щорічно присуджується премія його імені в розмірі 5 тисяч гривень за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в державному бюджеті Державному комітету телебачення та радіомовлення.

На здобуття премії приймаються нові оригінальні публіцистичні твори в галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства. Твори мають бути опубліковані (оприлюднені) в завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття премії.

Можуть бути представлені роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше 5 осіб.

Вік учасників не обмежений.

Премія може бути присуджена громадянам України,  іноземцям та особам без громадянства.

На розгляд Комітету подаються:

—             клопотання про присудження премії з короткою характеристикою публікації (твору) та його автора (авторів);

—             примірник публікації (твору) на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення (примірники друкованих засобів масової інформації, телепередачі та радіопрограми на компакт-дисках у форматі DVD): назва ЗМІ, номер, дата виходу у світ із зазначенням району, міста, області тощо;

—            копія паспорта, у разі висунення на здобуття Премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу.

Адреса:01001, м. Київ, вулиця Прорізна, 2, Державний комітет телебачення та радіомовлення; тел./факс: (044) 278-86-96  з поміткою: На здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Н А К А З

12.09.2003  № 225/556

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 вересня 2003 р.

за № 839/8160

Про затвердження Положення

про премію імені В'ячеслава Чорновола

за кращу публіцистичну роботу

в галузі журналістики

 

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету телебачення та радіомовлення

№ 150/12 від 23.06.2010)

 

На виконання   постанови   Кабінету   Міністрів  України  від 27 червня 2003 року  №  979  «Про  премію  імені В'ячеслава  Чорновола  за  кращу  публіцистичну  роботу  в  галузі журналістики»

 

Н А К А З У Є М О:

 

Затвердити Положення про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики, що додається.

 

Голова Державного комітету

телебачення і радіомовлення

України                                                            І. С. Чиж

 

ПОЛОЖЕННЯ

про премію імені В'ячеслава Чорновола

за кращу публіцистичну роботу в галузі

журналістики

1. Премія імені В'ячеслава Чорновола за  кращу  публіцистичну роботу  в галузі журналістики (далі — Премія) присуджується щороку авторам  нових  оригінальних  публіцистичних   творів   у   галузі журналістики,  що  сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його  національної  свідомості   та   самобутності,   опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії.

2. Премія присуджується щорічно до дня народження  В'ячеслава Чорновола  — 24  грудня,  у розмірі п'яти тисяч гривень за рахунок коштів,  передбачених  на  ці  цілі  в  Державному бюджеті України Державному комітетові телебачення та радіомовлення України.

(Пункт  2  зі  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Державного комітету  телебачення  та  радіомовлення № 150/12 від 23.06.2010).

3. На здобуття  Премії  можуть  бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше п'яти осіб.

4. Одна і та ж кандидатура не може  одночасно  висуватися  на здобуття  Премії  з  двох  і  більше творів.  Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових  визначних  досягнень  у  галузі журналістики,   але   не   раніше   як  через  п'ять  років  після попереднього присудження.

5. Премія може бути присуджена громадянам України,  іноземцям та особам без громадянства.

6. На здобуття  Премії щорічно, до 10 серпня подаються:

(Абзац  перший  пункту  6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного  комітету  телебачення    та   радіомовлення  № 150/12 від 23.06.2010)

клопотання про присудження Премії з короткою  характеристикою твору та його автора;

примірник твору на  матеріальному  носієві  з  підтвердженням його   оприлюднення   (примірники   друкованих   засобів   масової інформації,  телепередачі  та  радіопрограми  на  компакт-дисках у форматі DVD);

(Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно Наказом  Державного  комітету  телебачення   та   радіомовлення № 150/12 від 23.06.2010)

копія паспорта  (у  разі   висунення   на   здобуття   Премії колективу - копії паспортів кожного члена колективу).

7. Днем  висунення  твору  на здобуття Премії вважається день подачі документів, зазначених у пункті 6 цього Положення.

8. Для розгляду,  конкурсного відбору творів претендентів  на здобуття Премії,  визначення та нагородження лауреатів утворюється Комітет  з  Премії  за  кращу  публіцистичну   роботу   в   галузі журналістики  (далі — Комітет) у складі дев'яти осіб,  який діє на громадських засадах.

Склад Комітету    формується   на   пропорційній   основі   з представників  Державного  комітету  телебачення  та радіомовлення України,  Міністерства  культури  і  туризму України, Національної спілки журналістів України.

Комітет  очолює  Голова  Державного  комітету  телебачення та  радіомовлення України (далі — Держкомтелерадіо).

Персональний склад Комітету затверджується Наказом Держкомтелерадіо.

Комітет відповідно  до  покладених на нього завдань розглядає документи,  зазначені у пункті 6 цього Положення, проводить відбір кандидатур на здобуття Премії.

Основною формою роботи Комітету є засідання,  які проводяться один раз на рік не пізніше 15 жовтня. Засідання Комітету проводить Голова або за дорученням Голови Комітету його заступник.

Засідання Комітету  є правомірним,  якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів  Комітету. У разі, якщо при голосуванні результати розподіляються порівну, то голос Голови Комітету є вирішальним.

9. Організаційне забезпечення роботи Комітету,  у тому  числі приймання  та  підготовку документів,  зазначених у пункті 6 цього Положення, здійснює Держкомтелерадіо.

10. Виплата  Премії   здійснюється   відповідно   до   наказу Держкомтелерадіо на підставі рішення Комітету.

11.   Особі (особам),   якій (им)  присуджується  Премія, присвоюється  звання лауреата премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу  публіцистичну  роботу  в  галузі  журналістики,  вручаються диплом за описом, що додається, та грошова винагорода.

(Пункт  11  в редакції Наказу Державного комітету телебачення та

радіомовлення № 150/12 від 23.06.2010)

(Пункт  12 виключено на підставі Наказу Державного комітету

телебачення   та   радіомовлення   №  150/12  від 23.06.2010).

12.  У  разі  коли  Премія  присуджена  кільком особам, кожен лауреат  отримує  диплом,  а  грошова винагорода ділиться між ними порівну.

13. Диплом  лауреата  Премії вручається в урочистій атмосфері Головою Держкомтелерадіо.

14. Диплом  померлого   лауреата   Премії   залишається   або передається  його спадкоємцям.  Невиплачена грошова частина Премії переходить   у   спадщину   в   порядку,   встановленому    чинним законодавством.

 

Заступник директора департаменту

друкованих засобів масової

інформації, видавничої справи

та поліграфії                                       В. А. Авраменко

 

Додаток

до Положення про премію

імені В'ячеслава Чорновола

за кращу публіцистичну

роботу в галузі журналістики

 

ОПИС

диплома лауреата премії імені В'ячеслава Чорновола

за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики

Диплом лауреата премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики складається з обкладинки і вкладки з текстом.

Обкладинка має форму прямокутника розміром 430 x 302 міліметрів,  складеного в один згин по лінії короткого боку. Виготовляється з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки обтягнутий червоною шевровою шкірою з фланелевою підкладкою.

На лицьовому боці обкладинки робиться тиснений золотистою фарбою напис «Диплом лауреата премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу  публіцистичну роботу в галузі журналістики». Всередині обкладинки диплома, праворуч від місця згину, до верхнього і нижнього країв прикріплено муарову стрічку жовтого кольору шириною 1,5 см для вкладки.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткого боку.

На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься зображення   Малого Державного Герба України, виконане фарбою золотистого кольору.           У центрі сторінки  фарбою синього кольору друкуються слова: «Диплом  лауреата премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики».

На другій сторінці в центрі розміщується чорно-біле зображення портрета В'ячеслава Чорновола.

На третій сторінці синьою фарбою друкується текст:

«Лауреату премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики»

_____________________________________________________________                                               (прізвище, ім'я та по батькові)

 

Нижче зазначаються дата і номер наказу Державного комітету телебачення та радіомовлення України про присудження Премії. Диплом  підписується  Головою  Державного комітету телебачення та радіомовлення  України. У лівому нижньому кутку друкарським способом вказується номер диплома.

(Положення доповнено Додатком  згідно  з  Наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення № 150/12 від 23.06.2010).

 

Лауреати

               У Держкомтелерадіо відбулося вручення премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики, яка присуджується з 2004 року. 2010 року премію отримав журналіст із Чернігова Сергій Дзюба за публіцистичну книгу «Замінований рай». 

У книзі розповідається про українських миротворців, які  рятували наших моряків із захоплених піратами кораблів, розміновували ліванські землі, під несамовитим обстрілом захищали найважливіші об’єкти в іракському місті Ель-Кут, ризикували життям у Косовому, Ефіопії, Еритреї, Грузії.

«А починалося все із серії інтерв’ю, які я записав для радіо «Новий Чернігів», — розповів Сергій Дзюба. — Це навіть не інтерв’ю, а радіофільми тривалістю до двох із половиною годин. Для них я добирав музичний ряд, шумові ефекти, тобто намагався наблизити розповідь моїх співрозмовників до реальних ситуацій, про які йшлося.  Потім для місцевої газети підготував друковані версії інтерв’ю».

Цього року на розгляд  Комітету надійшло 42 публіцистичні твори з 18 областей України. Серед них 18 газетно-журнальних публікацій, 18  телематеріалів, 6 радіоматеріалів.

 

 

 

 

 

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").