Завантажити

Літературно-мистецька премія імені Богдана Хмельницького Міністерства оборони України

 

     Літературно-мистецька премія імені Богдана Хмельницького Міністерства оборони України присуджується з 2010 року за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва (наказ Міністра оборони України № 625 від 22.12.2008р.). Щороку нагороджуються твори літератури й мистецтва, публіцистики та журналістики, спрямовані на утвердження високих гуманістичних, державотворчих ідеалів, підняття престижу Збройних сил України, пропаганду військової служби, формування у військовослужбовців і молоді національної самосвідомості, гідності, духовності й культури, почуття патріотизму, вірності військовим традиціям українського народу, соціально-психологічної та військово-професійної готовності до служби у Збройних силах України.

Дві премії в розмірі 10 000 гривень кожна присуджуються до Дня Збройних сил України.
На здобуття премії представляються нові оригінальні твори фізичних осіб та колективів авторів, опубліковані (оприлюднені) в завершеному вигляді протягом останніх років, але не пізніше 1 липня поточного року.

Вік не обмежений.

Кандидати на здобуття премії пропонуються заступниками Міністра оборони України, командувачами видів Збройних сил України. Структурні підрозділи Генерального штабу Збройних сил України подають пропозиції через Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних сил України за підписом одного із заступників начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Самовисуненняна премію не допускається.

Адреса: 01021, місто Київ, вулиця Грушевського, 30/1, Центральний будинок офіцерів Збройних сил України.

 

Н А К А З

Міністра оборони України

Про затвердження Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва та Складу Комітету з присудження премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 року № 873 «Про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва» та з метою заохочення представників культури і мистецтва України до активної участі у військово-патріотичному вихованні особового складу Збройних Сил України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва, що додається; Склад Комітету з присудження премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва, що додається.

2. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України Ю. І. Єхануров

 

ПОЛОЖЕННЯ

про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

1. Премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва (далі — Премія) присуджується щороку за твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики (далі — твори), спрямовані на утвердження високих гуманістичних, державотворчих ідеалів, підняття престижу Збройних Сил України, пропаганду військової служби, формування у військовослужбовців і молоді національної самосвідомості, гідності, духовності і культури, почуття патріотизму, вірності військовим традиціям Українського народу, соціально-психологічної та військово-професійної готовності до служби у Збройних Силах України.

2. Дві Премії в розмірі десяти тисяч гривень кожна присуджуються до Дня Збройних Сил України.

3. На здобуття Премії представляються нові оригінальні твори фізичних осіб та колективів авторів, опубліковані (оприлюднені) в завершеному вигляді протягом останніх років, але не пізніше 1 липня поточного року.

4. Кандидати на здобуття Премії пропонуються заступниками Міністра оборони України, командувачами видів Збройних Сил України. Структурні підрозділи Генерального штабу Збройних Сил України подають пропозиції через Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України за підписом одного із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

5. Щороку до 1 серпня в установленому порядку до Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони України подаються: клопотання про присудження Премії; матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента у вигляді друкованої продукції, фото-, аудіо- або відеозаписів (компакт-дисків, аудіо- та відеокасет); ксерокопії рецензій у мистецтвознавчій літературі та публікацій у засобах масової інформації, інші критичні матеріали на твір; характеристика та фото претендента; копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера претендента або, в разі коли претендентом є колектив, копія паспорта чи ідентифікаційного номера його керівника (за наявності).

Творча робота, що вже отримала Премію або іншу премію державного значення, на здобуття Премії не висувається. Висунення відбувається з дотриманням принципів гласності й вимогливості. Представлення твору на здобуття Премії погоджується з автором чи колективом авторів.

Самовисунення на Премію не допускається.

Документи подаються до Комітету з присудження премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва (далі — Комітет) на адресу: 01021, місто Київ, вулиця Грушевського, 30/1, Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України.

6. Колектив авторів твору, висунутого на здобуття Премії, як правило, не може перевищувати 5 осіб, колектив виконавців — 7 осіб.

До складу колективу авторів твору, представленого на здобуття Премії, не включаються особи, удостоєні за представлений твір державної нагороди.

7. Для присудження Премії створюється Комітет.

Комітет проводить відбір претендентів на здобуття Премії і на підставі поданих документів готує подання на її присудження. Комітет утворюється для конкурсного розгляду творчих робіт і визначення кандидатур на здобуття Премії у кількості 11 осіб. Склад Комітету формується з представників Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України, Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України та інших творчих спілок. Комітет очолює голова - заступник Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень).

Персональний склад членів Комітету затверджує Міністр оборони України кожні два роки.

Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше ніж один раз на півроку. Засідання Комітету проводить його голова або, за його дорученням, один із заступників голови Комітету. Комітет діє на громадських засадах.

Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

проводить обговорення творів, представлених на здобуття Премії, та розглядає подання на присудження Премії; своє рішення щодо кандидатур на присвоєння Премії оформлює протоколом засідання: Комітет щороку до 1 листопада подає Міністру оборони України обґрунтовані пропозиції щодо присудження Премії разом з витягом із протоколу засідання Комітету, на якому було прийнято рішення стосовно висунення кандидатур на здобуття Премії; оформлює дипломи лауреатів Премії та організовує їх урочисте вручення.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Рішення Комітету про висунення кандидатур на здобуття Премії ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі якщо під час голосування результати розподіляться порівну, то голос головуючого на засіданні Комітету є вирішальним.

Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі приймання та опрацювання документів, зазначених у пункті 5 цього Положення, здійснює Департамент гуманітарної політики Міністерства оборони України.

8. На основі протоколу засідання Комітету щодо присудження Премії Департаментом гуманітарної політики Міністерства оборони України готується наказ Міністра оборони України для цільового спрямування коштів, які передбачає директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України за обґрунтованим поданням від Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України під час планування кошторису Міністерства оборони України, починаючи з 2009 року.

9. Диплом лауреата Премії (далі — Диплом) складається з обкладинки і вкладки з текстом.

Обкладинка має форму прямокутника розміром 302 х 215 міліметрів, складеного навпіл по лінії короткого боку. Виготовляється з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки обтягнутий темно-вишневою шевровою шкірою з фланелевою підкладкою.

На лицьовому боці обкладинки робиться тиснений фарбою золотистого кольору напис «Диплом лауреата премії імені Богдана Хмельницького». Всередині обкладинки диплома, праворуч від місця згину, до верхнього і нижнього країв прикріплено муарову стрічку синього і жовтого кольорів шириною 1,5 — 2 см (співвідношення кольорів стрічки 1:1) для вкладки.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 297 х 210 міліметрів, складеного навпіл по лінії короткого боку.

На першій (лицьовій) сторінці вкладки угорі зображується Малий Державний Герб України.

У центрі сторінки фарбою золотистого кольору друкуються слова: «Диплом лауреата премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва».

На другій сторінці в центрі розміщується кольоровий військово-геральдичний знак Міністерства оборони України.

На третій сторінці синьою фарбою друкується текст:

«Лауреату премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

_______________________________________________________________».

(прізвище, ім'я та по батькові)

Нижче зазначаються дата і номер наказу Міністра оборони України про присудження Премії. Диплом підписується Міністром оборони України.У лівому нижньому кутку друкарським способом вказується номер диплома.

10. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених у кошторисі Міністерства оборони України.

11. Диплом лауреата Премії і Премія вручаються в урочистій обстановці Міністром оборони України.

12. Премія може бути присвоєна посмертно. У даному випадку диплом та грошова винагорода вручаються спадкоємцям.

Заступник Міністра оборони України І. Л. Монтрезор
 

СКЛАД

комітету з присудження премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

Голова Комітету — заступник Міністра оборони України Діброва В. А.;

заступники голови Комітету:

директор Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони України Тищенко І. І.;

тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України генерал-майор Копаниця О. В.;

члени Комітету:

начальник відділу підтримки творчих ініціатив молоді та інформаційно-просвітницьких програм Департаменту сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту України Ходарева Т. В. (за згодою);

начальник управління мистецтв і освіти Міністерства культури і туризму України Журавчак О. П. (за згодою);

заступник директора Департаменту видавничої справи та преси - начальник відділу видавництва та поліграфії Державного комітету телебачення та радіомовлення України Беспалова В. Л. (за згодою);

заступник голови Національної спілки театральних діячів України Колганов Є. Т. (за згодою);

президент творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» Герасимов В.В. (за згодою);

голова Київської обласної організації Національної спілки письменників України Гай А. І. (за згодою);

голова секції живопису Національної спілки художників України Пилипенко І.Я. (за згодою);

член правління Національної спілки кінематографістів України Олійник М.Д. (за згодою);

секретар Комітету — офіцер відділу культури та духовності Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони України майор Дубчак Н. І.

Заступник Міністра оборони України

І. Л. Монтрезор

 

Першими лауреатами премії стали:

1. Член Національної спілки письменників України Ігор Моісеєнко — за роман про війну в Афганістані «Сектор обстрілу — «Аісти».
2. Заслужений працівник культури Зоя Ружин — за збірку речитативів для військовиків.

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").