Завантажити

Премія імені Олександра Довженка

 

Олександр Довженко

              Державна премія України імені Олександра Довженка — державна нагорода України, встановлена для відзначення за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва. Премія заснована з нагоди 100-річчя від дня народження видатного діяча української культури Олександра Довженка.

Державна премія України імені Олександра Довженка присуджується за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва щорічно до 10 вересня.

Премія може бути присуджена громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства.

Щороку присуджується лише одна премія.

Подання творів на здобуття премії здійснюється Мінкультури, творчими спілками, кіно-, теле-, відеостудіями, мистецькими закладами та науковими установами, громадськими організаціями, редакціями газет і журналів.

Твори, висунуті на здобуття премії, приймаються Комітетом з Державної премії України імені Олександра Довженка щороку до 1 червня.

Особі, якій присуджується Державна премія України імені Олександра Довженка, вручається диплом, нагрудний знак із зображенням Олександра Довженка, а також грошова премія, розмір якої щорічно визначається Президентом України. У разі коли премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом і нагрудний знак, а грошова частина ділиться між ними порівну.

 

Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка

Положення про комітет

1.     Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка здійснює свою діяльність на громадських засадах з метою визначення кращих творів у галузі кіномистецтва й формується з авторитетних діячів української культури, майстрів кіно, письменників, кінознавців. До складу Комітету входять 11 чоловік. Персональний склад Комітету затверджується Кабінетом Міністрів України і здійснює свою діяльність протягом чотирьох років. Перебування у складі Комітету не може перевищувати восьми років.

2.     Комітет відповідно до мети його діяльності: приймає та попередньо розглядає твори, висунуті на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка, публікує в пресі список прийнятих творів із зазначенням авторів та організацій, що їх висунули; відбирає кращі твори для участі в конкурсі на здобуття премії; вносить до 15 серпня Президенту України пропозицію про присудження премії; оформляє дипломи та нагрудні знаки лауреата премії й організовує їх урочисте вручення (форму й опис диплома та нагрудного знака затверджує Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка).

3.     Засідання Комітету вважається правомочним за наявності не менше 2/3 його складу. Рішення Комітету про допущення творів до конкурсу та про присудження Державної премії України імені Олександра Довженка приймаються таємним голосуванням. Для допущення до конкурсу твір повинен набрати більшість голосів членів Комітету, а для присудження премії — не менше 3/4 голосів членів Комітету. Якщо на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка висунуто твір члена Комітету, автор не бере участі в голосуванні.

4.     Комітет визначає твори (авторів), допущені до участі в конкурсі, на своєму засіданні до 10 червня.

Склад комітету

 • Голова Національної спілки кінематографістів — голова Комітету

 • Іллєнко Михайло Герасимович — заступник голови Комітету

 • Борденюк Сергій Григорович — кінооператор, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки кінематографістів

 • Брюховецька Лариса Іванівна — кінокритик, головний редактор журналу «Кіно-Театр», кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки кінематографістів

 • Буковський Сергій Анатолійович

 • Мовчан Павло Михайлович

 • Жолдак Богдан Олексійович

 • Муратова Кіра Георгіївна

 • Коваль Олександр Іванович

 • Санін Олесь Геннадійович

 

ПОЛОЖЕННЯ     
про Державну премію України імені    Олександра Довженка

     1. Державна премія України імені Олександра Довженка (далі — премія) присуджується за видатний внесок у  розвиток  українського кіномистецтва щорічно до 10 вересня.

     Премія, що носить ім'я видатного українського кінорежисера  і письменника Олександра Довженка, може бути присуджена  як  окремим представникам   кінематографічних   професій,   так   і    творчим колективам. Колектив, який висувається на здобуття премії, не може перевищувати 5 чоловік і повинен включати лише  тих  авторів,  чий творчий внесок був найбільш визначний.

     2. Премія може бути присуджена громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства.

     3. Щороку присуджується лише одна премія.

     4. Твори, раніше відзначені (висунуті на здобуття)  Державною премією України імені Т. Шевченка, на  здобуття  Державної  премії України імені Олександра Довженка не  висуваються.  Одна  й  та  ж  кандидатура не може одночасно  висуватися  на  здобуття  Державної премії України імені Олександра Довженка по двох і більше творах.

     Повторно премія може бути  присуджена  митцеві  за  наявності нових визначних досягнень у галузі кіномистецтва, але не раніш  як через п'ять років після попереднього присудження.

     5. Подання   творів   на   здобуття    премії    здійснюється Мінкультури,   творчими  спілками,  кіно-,  теле-,  відеостудіями, мистецькими  закладами  та  науковими   установами,   громадськими організаціями, редакціями газет і журналів.

     6. Твори, висунуті на здобуття премії, подаються до  Комітету з Державної премії  України  імені  Олександра  Довженка  разом  з листом, підписаним керівником організації, яка  висунула  твір.  У листі зазначаються: автор (автори), назва твору, час і місце  його завершення, час оприлюднення,  загальна  оцінка  твору  (творчості автора) та мотивація висунення на здобуття премії.

     До листа додаються:

     довідка про життя і творчість  осіб,  висунутих  на  здобуття премії, у довільній формі;

      завірений протокол засідання, на якому було прийняте  рішення про висунення твору (автора) на здобуття премії;

     відгуки преси.

     7. Твори, висунуті на здобуття премії, приймаються  Комітетом з Державної премії України імені Олександра Довженка щороку  до  1 червня. Перелік цих творів публікується в пресі не  пізніш  як  за два місяці до дня присудження премії.

     8. Премія присуджується Указом Президента України за поданням Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка.

     9. Особі, якій присуджується Державна  премія  України  імені Олександра  Довженка,  вручається  диплом,   нагрудний   знак   із зображенням  Олександра  Довженка,  а  також грошова премія, розмір якої  щорічно  визначається  Президентом  України.  ( Абзац перший пункту   9   зі   змінами,   внесеними   згідно   з  Постановою КМ №  2 ( 2-99-п ) від 04.01.99 )

     У разі коли премія присуджена кільком особам,  кожен  лауреат отримує диплом і нагрудний знак, а грошова  частина  ділиться  між ними порівну.

10. Диплом  і  нагрудний  знак  померлого   лауреата   премії залишаються  або  передаються  його сім'ї як пам'ять.  Невиплачена грошова  частина  премії  переходить   у   спадщину   в   порядку, встановленому цивільним законодавством.

Лауреати премії

Рік

Премію присуджено

Підстава нагородження

 

1995

акторові Брондукову Бориславу Миколайовичу

за видатний внесок у розвиток кіномистецтва

 

1996

режисерові-постановникові Андрійченко Наталії Георгіївні

за вагомий внесок у розвиток вітчизняного кіномистецтва

 

1998

режисеру-постановнику Засєєву-Руденку Миколі Вікторовичу, оператору-постановнику Чорному Олександру Михайловичу, акторам Бенюку Богдану Михайловичу, Бондаренку Олександру Вікторовичу, Писанці Руслані Ігорівні

за визначний творчий внесок у створення художнього фільму «Москаль-чарівник»

 

1999

автору сценарію та режисеру-постановнику Іванову Віктору Михайловичу (посмертно), кінооператору-постановнику Іллєнку Вадиму Герасимовичу, акторам Борисову Олегу (Альберту) Івановичу (посмертно), Кринициній Маргариті Василівні, Наум Наталії Михайлівні

за визначний творчий внесок у створення художнього фільму «За двома зайцями»

 

2001

режисерові-постановникові Осиці Леоніду Михайловичу

за особистий творчий внесок у розвиток вітчизняного кіномистецтва

 

2002

режисеру Муратовій Кірі Георгіївні

за вагомий внесок у розвиток вітчизняного кіномистецтва

 

2003

народному артистові СРСР Степанкову Костянтину Петровичу

за великий внесок у розвиток вітчизняного кіномистецтва

 

2004

автору сценарію та режисеру-постановнику Саніну Олександру (Олесю) Геннадійовичу, оператору-постановнику Михальчуку Сергію Євгеновичу, композитору Загайкевич Аллі Леонідівні, акторам Спесивцевій Вікторії Ігорівні, Білоусу Андрію Федоровичу

за визначний творчий внесок у створення повнометражного художнього фільму «Мамай»

 

2005

кінорежисерові, кінооператорові, народному артистові України Іллєнку Юрію Герасимовичу

за видатний внесок у розвиток вітчизняного кіномистецтва

 

2006

кінооператорові, кінорежисерові, народному артистові України, члену-кореспонденту Академії мистецтв України Ковалю Олександру Івановичу

за видатний внесок у розвиток вітчизняного кіномистецтва

 

2007

кінорежисерові, актору, сценаристу, заслуженому діячу мистецтв України, члену-кореспонденту Академії мистецтв України Іллєнку Михайлу Герасимовичу

за видатний внесок у розвиток українського кінематографа

 

2008

кінознавцю, кінокритику, автору книги «Олександр Довженко: Загибель богів. Ідентифікація автора в національному часо-просторі» Тримбачу Сергію Васильовичу

за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва

 

2009

кінорежисеру, сценаристу, заслуженому діячу мистецтв України Фаринюку Павлу Миколайовичу

за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва

 

Комітет з премії прийняв рішення про присудження її за 2010 рік авторам фільму «Освідчення в любові» — режисеру Ролану Сергієнку, оператору Едуарду Тімліну, композитору Володимиру Губі. Указ Президента щодо присудження премії не було підписано, і відтак її не було вручено 12 вересня, у день народження О.Довженка, як це має бути згідно з чинним Положенням.

Історія нагороди

 • 10 вересня 1994 року Указом Президента України Л. Д. Кучми № 511/94 з нагоди 100-річчя від дня народження видатного діяча української культури Олександра Довженка була заснована Державна премія України імені Олександра Довженка, що присуджується за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.

 • 12 грудня 1994 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 833, якою затвердив Положення про премію, утворив Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка, затвердив Положення про Комітет і перший персональний склад Комітету.

 • 17 травня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2420-III «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України», яким була встановлена державна нагорода України — Державна премія України імені Олександра Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва; рекомендовано Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").