Завантажити

Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя

 

Почесний знак лауреата Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя

           «Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя»або Премія «Тріумф» ім. Миколи Гоголя — премія, заснована у 1998 році Чернігівським медіа-клубом за сприяння Національної cпілки письменників України та міжнародних громадських організацій. Рішення ухвалює журі, до якого входять відомі письменники і науковці. Голова журі — Сергій Дзюба.

Премія   може  присуджуватися  письменникам,  сценаристам, драматургам за кращі  твори,  що  популяризують  духовно-культурні  надбання українського народу.

25 листопада 2008 року відбулися загальні збори членів громадської організації письменників, журналістів на науковців «Чернігівський інтелектуальний центр» – засновників Міжнародної літературної премії «Тріумф», які ухвалили рішення про перейменування. З 2009 року ця почесна відзнака має назву: Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя, для вшанування пам’яті видатного письменника Миколи Гололя, оскільки він жив на Придесенні. Лауреати попередніх років можуть за бажанням указувати як попередню, так і нову назву премії, або писати подвійну назву: Міжнародна літературна премія ім. М.Гоголя («Тріумф»).

Пропозиції щодо претендентівна здобуття Премії  подаються до Міністерства культури і туризму України творчими спілками,  літературно-мистецькими об'єднаннями, видавництвами та громадськими організаціями.

Премія в  розмірі  дванадцяти  прожиткових  мінімумів  для працездатних осіб  присуджується  до  дня  народження М. В. Гоголя  —  1квітня.

Премія   може  присуджуватися  письменникам,  сценаристам, драматургам за кращі  твори,  що  популяризують  духовно-культурні  надбання українського народу.

Премія може бути присуджена громадянам України,  іноземцям  та особам без громадянства.

На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи як  окремих  осіб, так і колективу авторів у складі не більше п'яти осіб.

Кількість лауреатів та розмір премії щороку визначає її засновник.

Вік не обмежений.

Матеріали приймаються до 18 лютого на адресу Міністерства культури і туризму України:

м. Київ-01601,

вул. Франка, 19.

Контактний телефон: (044) 234-02-59.

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Н А К А З

22.05.2009  N 23

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 червня 2009 р. за № 524/16540  

Про затвердження Положення

 про літературно-мистецьку премію   імені М. В. Гоголя  

     На виконання   постанови   Кабінету   Міністрів  України  від 25.03.2009   N   280    "Про    заснування  літературно-мистецької премії імені М. В. Гоголя" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Положення  про  літературно-мистецьку  премію  імені М. В. Гоголя (додається).

     2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника  Міністра О. Г. Бенч.

     3. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного  опублікування.

 Міністр   В. В. Вовкун  

ЗАТВЕРДЖЕНО                                      

Наказ Міністерства культури і туризму України                                      

22.05.2009  № 23

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 червня 2009 р. за № 524/16540  

 

ПОЛОЖЕННЯ

  про літературно-мистецьку   премію імені М. В. Гоголя  

     1. Літературно-мистецька  премія  імені  М. В. Гоголя  (далі  — Премія) присуджується  щорічно  за  кращі   літературно-мистецькі  твори,  що  популяризують  духовно-культурні надбання українського народу.

     2. Премія в  розмірі  дванадцяти  прожиткових  мінімумів  для працездатних осіб  присуджується  до  дня  народження М. В. Гоголя —  1квітня — за рахунок коштів державного бюджету,  передбачених МКТ на відповідну мету.

     3. Премія   може  присуджуватися  письменникам,  сценаристам, драматургам за кращі  твори,  що  популяризують  духовно-культурні  надбання українського народу.

     4. Премія може бути присуджена громадянам України,  іноземцям  та особам без громадянства.

     5. На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи як  окремих  осіб, так і колективу авторів у складі не більше п'яти осіб.

     Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували   адміністративні,   організаційні   чи  консультативні  функції.

     6. На здобуття Премії представляються нові оригінальні твори,  опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років,  але не пізніше ніж за півроку  до  їх  висунення  на здобуття Премії.

     7. Лауреати  Національної  премії  імені  Тараса  Шевченка на здобуття премії імені М. В. Гоголя не висуваються.

     8. Одна й та сама кандидатура не може одночасно висуватись на  здобуття  Премії  з  двох  і  більше творів.  Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових  визначних  досягнень  у  галузі  літератури  і мистецтва,  але не раніше,  ніж через два роки після попереднього присудження.

     9. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії  подаються до  МКТ  творчими спілками,  літературно-мистецькими об'єднаннями, видавництвами та громадськими організаціями.

     10. На здобуття Премії до 1 лютого поточного року подаються:

— клопотання про  присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора (колективу авторів);

— примірник твору у друкованому вигляді;

— рецензії на твір кандидата (кандидатів) на здобуття Премії;

— ксерокопія відгуків  у  засобах  масової  інформації  (у разі наявності);

— копії паспорта  та  ідентифікаційного  номера  претендента (у разі його наявності) або в разі,  коли  претендентом  є  колектив авторів,  —  копії  паспортів  та ідентифікаційних номерів кожного члена колективу (за наявності).

     11. Днем висунення кандидата на  здобуття  Премії  вважається день подання документів, зазначених у пункті 10 цього Положення.

     12. Для  розгляду поданих документів,  зазначених у пункті 10 цього Положення, відбору кандидатів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів Премії створюється Комітет з присудження премії імені М. В. Гоголя  (далі  —  Комітет)  у  складі  не  більше 11 осіб   та  відповідального   секретаря,  який  бере  участь  у засіданнях Комітету без права голосу.

     Комітет діє на громадських засадах.

     Склад Комітету  формується   з   представників   Міністерства культури  і  туризму України,  Національної академії наук України, Національної  спілки  письменників   України,   провідних   діячів літератури і мистецтва за їх згодою.

     Комітет очолює голова — Міністр культури і туризму України.

     Персональний склад  Комітету  затверджується  наказом МКТ.  У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

     Основною формою роботи Комітету є засідання.

     Засідання Комітету веде голова або за дорученням голови  його заступник.

     Засідання Комітету є правочинним,  якщо на ньому присутні  не менш як дві третини його складу.

     Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням  простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі, якщо  при  голосуванні  результати  розподілилися  порівну, голос головуючого на засіданні є ухвальним.

     Якщо на здобуття Премії висунуто кандидатуру члена  Комітету, кандидат не бере участь у голосуванні.

     13. Організаційне забезпечення роботи Комітету,  у тому числі приймання та підготовку документів,  зазначених у пункті 10  цього Положення, здійснює відповідальний секретар Комітету.

     14. Виплата  Премії  здійснюється відповідно до наказу МКТ на підставі рішення Комітету.

     15. Особам,  яким присуджується Премія,  присвоюється  звання лауреатів    літературно-мистецької   премії   імені   М. В. Гоголя, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

     16. У разі, якщо Премія присуджена  колективу  авторів,  кожен отримує  диплом  лауреата,  а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

     17. Дипломи  лауреатів  вручаються  в  урочистій   обстановці головою   Комітету   або   за   дорученням  голови  Комітету  його заступником.

 Завідувач сектору  мовної політики                                       Л. С. Дорошко

 

Лауреати премії

Іван Кошелівець, Петро Яцик, Михайло Слабошпицький, Юлій Коцюбинський, Дмитро Стус, Ігор Павлюк, Євген Баран, Богдан Бойчук, Ліда Палій, Юрій Бедрик, Світлана Короненко, Анна-Галя Горбач, Іван Яцканин, Емма Андієвська, Петро Сорока, Володимир Науменко, Галина Стефанова та інші видатні й відомі люди з України, США, Канади, Австралії, Німеччини, Словаччини, Бразилії, Ізраїлю, Білорусі та Росії — письменники, науковці, меценати, журналісти, актори театру та кіно, музиканти, художники, працівники освіти і культури.

2001 рік

 • Василь Слапчук (м. Луцьк) — за значний внесок в українську літературу.

2003 рік

 • Наталія Гранич (м. Луцьк) — за значниий внесок в пропоганду української літератури.

2004 рік

 • Ігор Павлюк (м. Львів) — за значний внесок в українську літературу.

2005 рік

 • Віра Вовк (Бразилія) – за визначний внесок в українську літературу та її пропаганду за кордоном.

 • Петро Коробчук (м. Луцьк) – за книги поезій «Гіллясте лице» і «Загальний вагон».

 • Ірина Красуцька (м. Київ) – за значний внесок у становлення системи вітчизняної методичної преси для вчителів-словесників, а також вітчизняного підручникотворення.

2006 рік

 • Володимир Кашка (м. Бахмач Чернігівської обл.) – за значний внесок в українську літературу.

 • Єфраїм Баух (Ізраїль) – за книгу публіцистики «Позов історії».

 • Станіслав Маринчик (м. Ічня Чернігівської обл.) – за двотомне видання творів, а також значний внесок у пропаганду української літератури.

2007 рік

 • Віктор Баранов (м. Київ) – за значний внесок в українську літературу, зокрема романи «Притула» та «Смерть по-білому».

 • Микола Мартинюк (м. Луцьк) – за значний внесок у пропаганду української літератури.

 • Михайло Куницький (м. Київ) – за значну меценатську діяльність.

2008 рік

 • Сергій Ткаченко (Київ – Нью-Йорк) – за значний внесок у пропаганду української літератури та редагування журналу «Ятрань».

 • Всеволод Ткаченко (Київ) – за значний внесок у пропаганду української літератури та публікації в журналі «Ятрань».

 • Ірина Кулаковська (Чернігів) – за книгу поезій «Скіфія Висохлих Сліз».

 • Іван Корсак (м. Луцьк) – за подвижницьку підтримку книговидавничої сфери та значний внесок у пропаганду української літератури.

 • Геннадій Комаров (Чернігів) – за організацію культурних та літературно-мистецьких акцій.

2009 рік

 • Петро Кралюк (м. Острог Рівненської обл.) — за книги «Римейк» та «Реанімація».

 • Олександр Клименко (м. Луцьк) — за книгу «Supraphon».

 • Петро Пиниця (м. Городня Чернігівської області, посмертно) — за книги «Предчувствие», «Брезентоград», «Колобок»;

 • Сергій Поляк (м. Чернігів, посмертно) — за картини з фондів Чернігівського художнього музею.

 • Марко Роберт Стех (Канада) — за роман «Голос».

2010 рік

 • Марко Павлишин (Австралія) — за книгу «Ольга Кобилянська. Прочитання».

 • Ярослав Поліщук — за книгу «І ката, і героя він любив... Михайло Коцюбинський. Літературний портрет».

 • Віктор Тканко (м. Чернігів) — за розвиток вітчизняного книговидання.

 • Микола Тютюнник (м. Первомайськ Луганської обл.) — за історичний роман у віршах «Маруся Богуславка».

 • Луїза Оляндер (м. Луцьк) — за монографію «Волинський текст в українській та польській літературах (XIX—XX ст.)».

 • Олександр Шкурат (м. Чернігів) – за значну благодійну діяльність.

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").