Завантажити

Премія імені Віктора Косенка

Віктор Косенко

         Ця премія — чи не наймолодша серед музичних відзнак в Україні. Започаткували її Міністерство культури і мистецтв та Національна спілка композиторів України на честь видатного композитора Віктора Косенка. Першим лауреатом був Валерій Подвала. Другим отримав Косенківську відзнаку композитор, піаніст і відомий викладач музичних дисциплін Геннадій Сасько. Його доробок став класикою для учнів спеціальних шкіл. За доброю традицією, вручають нагороду в день народження Косенка — 24 листопада. У його музеї-квартирі.

Рішення  про  присудження премії публікується  в  пресі  до  дня  народження  композитора  —  23 листопада.

Особам, які одержали премію імені В.С. Косенка, вручається диплом, нагрудний  знак  із  зображенням  композитора  та грошова премія в розмірі, встановленому засновниками.

Пропозиції  щодо  кандидатур  на  здобуття  премії імені В.С. Косенка приймає Міністерство  культури  і  мистецтв  протягом усього року до 1 липня поточного року.

Кандидатів  на  здобуття  премії висувають творчі спілки України,  мистецькі заклади,  художні колективи  тощо  за  музичні твори для дітей та юнацтва, які апробовані в репертуарній практиці й отримали широке громадське визнання.

Вік не обмежений.

Усі  матеріали  на  здобуття  премії  ім.  В. С.  Косенка надсилаються за адресою:  252030,  Київ-30,  вул.  І.  Франка, 19, Міністерство  культури  і мистецтв України.

Довідки за телефонами:

269-86-22, 224-79-11, 225-73-36.

 

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Правління Спілки композиторів України

П О С Т А Н О В А

20.11.1996 № 11/2-2

Про заснування премії імені В.С. Косенка

     З метою увічнення пам'яті видатного українського композитора, піаніста,  педагога Віктора Степановича Косенка  та  на  виконання рішення Ювілейного   комітету   з  відзначення  100-річчя  корифея українського музичного мистецтва колегія Міністерства  культури  і мистецтв України   та   секретаріат  Спілки  композиторів  України п о с т а н о в л я ю т ь:

     1. Заснувати премію імені В. С. Косенка за видатні досягнення в галузі музичної творчості для дітей та юнацтва.  Встановити,  що премія присуджується щорічно, починаючи з 1997 року, Міністерством культури і мистецтв України та Спілкою композиторів України до дня народження В.С.  Косенка — 23 листопада у  розмірі,  встановленому засновниками.

     2. Затвердити Положення про премію ім.  В.С. Косенка (додаток № 1).

     3. Головному  управлінню  сценічних  та  пластичних  мистецтв (В.Л. Стасюк)  та   секретаріату   Спілки   композиторів   України (Т.С. Невінчана)  забезпечити організаційну роботу з підготовки до присудження премії.

     4. Головному         фінансово-економічному        управлінню (В.А. Мандрика)  забезпечити  щорічну  виплату  премії  у  розмірі двадцяти  неоподаткованих  мінімумів  доходів  громадян за рахунок коштів Міністерства культури і мистецтв України.

 Міністр культури і

мистецтв України                                    Д.І.Остапенко

 

 Голова правління

Спілки композиторів

України                                            М.Б.Степаненко

 

ПОЛОЖЕННЯ

про премію імені В.С. Косенка

     1. Премія імені В. С. Косенка присуджується щорічно за видатні досягнення в галузі музичної творчості для дітей та юнацтва.

     2. Присудження премії ім.  В. С. Косенка здійснюється спільним рішенням  колегії  Міністерства  культури  і  мистецтв  України та правління Спілки композиторів  України.  Рішення  про  присудження премії публікується  у  пресі  до  дня  народження  композитора  —  23 листопада.

     3. Особам, які одержали премію імені В.С. Косенка, вручається диплом,  нагрудний  знак  із  зображенням  композитора  та грошова премія у розмірі, встановленому засновниками.

     4. Премія  імені  В. С. Косенка  не  присуджується  за твори, удостоєні  Державної  премії  ім.  Т. Г. Шевченка,  а   також   не присуджується повторно.

     5. Склад  журі  з  присудження  премії  імені  В. С. Косенка затверджується  наказом  Міністерства культури і мистецтв України, погодженим із Спілкою композиторів України, терміном на 4 роки.

     6. Порядок роботи журі:

     6.1. На журі покладається:

     — розгляд висунутих на здобуття премії  музичних  творів  для дітей та юнацтва;

     — прийняття рішення щодо присудження премії та  подання  всіх матеріалів на затвердження.

     Рішення журі   затверджується   спільною  постановою  колегії Міністерства культури  і  мистецтв  України  та  правління  Спілки композиторів   України,   яка  публікується  в  пресі  в  терміни, встановлені Положенням про премію імені В.С. Косенка.

     6.2. Засідання журі вважається правомочним  за  наявністю  не менше  двох  третин  складу  журі.  Рішення  журі щодо присудження премії приймається таємним голосуванням більшістю голосів,  але не менше 3/4 від числа присутніх.

     6.3. Члени  журі ознайомлюються з поданими творами і,  в разі необхідності,  виїжджають на місця для прослуховування  (вивчення) творів, висунутих на здобуття премії.

     6.4. Журі надається право:

     — доручати розгляд і  рецензування  творів  творчим  спілкам, інститутам тощо;

     — залучати до рецензування музикознавців та інших фахівців.

     6.5. В обов'язки журі входить:

     — попереднє обговорення списку кандидатур на здобуття премії;

     — подання  до  1  липня  поточного  року  для  публікації   в періодичній пресі визначеного списку кандидатур;

     — вирішення   з  Державним  комітетом  телебачення  та  радіо України питання щодо організації радіо-  та  телепередач  з  метою широкого  ознайомлення  громадськості  з  висунутими  на  здобуття премії творами та кандидатами;

     — обговорення та прийняття рішення про присудження премії ім. В. С. Косенка поточного року (до 15 жовтня);

     — подання до  періодичної  преси  повідомлення  про  лауреата премії  з подальшим опублікуванням до дня народження композитора — 23 листопада;

     — вручення   лауреату   в   урочистій   обстановці   диплома, нагрудного знака із зображенням композитора та грошової премії.

     6.6. Засідання журі з присудження  премії  ім.  В.С.  Косенка оформлюється протоколом.

Примітка: Якщо на здобуття премії висуваються  твори  члена  журі, він протягом усього періоду подання,  обговорення творів та присудження премії не бере участі в роботі журі.

     7. Порядок подання робіт.

     7.1. Пропозиції  щодо  кандидатур  на  здобуття  премії імені В. С. Косенка приймає Міністерство  культури  і  мистецтв  протягом усього року до 1 липня поточного року.

     7.2. Кандидатів  на  здобуття  премії висувають творчі спілки України,  мистецькі заклади,  художні колективи  тощо  за  музичні твори для дітей та юнацтва, які апробовані в репертуарній практиці й отримали широке громадське визнання.

     Висунення кандидатур повинно проходити в обстановці гласності та вимогливості до оцінки творів.

     7.3. Інформація про кандидатів, висунутих на здобуття премії, повинна  бути  опублікована  в пресі не пізніше ніж за 2 місяці до дня присудження.

     8. Порядок оформлення матеріалів.

     8.1. Пропозиції  щодо  кандидатур  на  здобуття  премії  ім. В. С. Косенка подаються листом організації, яка їх висуває.

     До листа додаються:

     — клавір, партитура та магнітофонний запис твору;

     — відомості,  що  підтверджують  широке  громадське  визнання

твору (відгуки в пресі, публікація листів).

     8.2. Крім листа про висунення кандидатури, подаються також:

     — протокол  розширеного  засідання творчої спілки,  художньої ради, загальних зборів колективу тощо;

     — відомості про кандидата:  прізвище,  ім'я, по батькові, рік народження, спеціальність, освіта, домашня адреса, № телефону.

     8.3. Всі  матеріали  на  здобуття  премії  ім.  В. С. Косенка надсилаються за адресою:  252030,  Київ-30,  вул.  І.  Франка, 19, Міністерство  культури  і мистецтв України.

 Довідки по телефонам:

269-86-22, 224-79-11, 225-73-36.

 

Лауреати

З 2001 р. її отримали такі відомі композитори: В. Подвала, Г. Сасько, Б. Фільц, Ж. Колодуб, Чен Бао Хуа, В.Ронжин, В.Птушкін.

Міністерство культури і туризму України інформує, що премія імені В. С. Косенка у 2010 році присуджена заслуженому діячу мистецтв України, композитору Шукайло Людмилі Федорівні за музичні твори для дітей та юнацтва 2005 — 2009 років.

 

Історія

Музей-квартира композитора В. Косенка

Адреса:м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 5, кв. 4

Телефон:+38 (044) 280-16-22,

Час роботи:четвер - 14.00-17.00, неділя - 9.00-12.00.

Видатний український композитор, піаніст, педагог, музично-громадський діяч Віктор Косенко (1896-1938) прожив лише 42 роки. Нині в його меморіальної квартирі на першому поверсі «академічного» будинку по вулиці М. Коцюбинського функціонує музей та центр творчих зустрічей, що пропагує не лише твори Косенка, але й організує концерти, вечори камерної музики й веде просвітницьку роботу. Музей знаходиться під опікою Спілки композиторів України. 

Дитячі та юнацькі роки Косенка пройшли у Варшаві, де він навчався грі на фортепіано у видатних музикантів. Великий музичний талант Косенко виявив ще з дитинства. Закінчив Петроградську консерваторію по класу фортепіано. У 1928-38 роках Косенко - викладач, потім професор (1932) Київського музично-драматичного інституту (з 1934 — консерваторії). 

Косенко — яскравий представник вітчизняної романтичної музики першої половини ХХ століття, засновник провідних жанрів української фортепіанної та камерної музики. Його твори належать до інструментального, вокального, вокально-інструментального, хорового та симфонічного жанрів. Музичний стиль композитора базується на поєднанні українського національної мелодики з досягненнями європейської музики. Його «11 етюдів у формі старовинних танців», «24 дитячі п'єси», цикли романсів на вірші О. Пушкіна, О. Блока, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, П.Тичини, «Класичне тріо» для скрипки, віолончелі та фортепіано, віолончельні сонати, «Героїчна увертюра» і «Молдавська поема» для симфонічного оркестру увійшли до класичного надбання української музики. Ранній період творчості Косенко відзначений впливом музики Ф. Шопена, С. Рахманінова, О. Скрябіна. Зрілому стилю властиві глибока ліричність й емоційність, поєднання досягнень західноєвропейської і вітчизняної професійної музики, творче переосмислення національного фольклору. 

В. Косенко був популярний не тільки як композитор, але і як блискучий піаніст, який проводив широку концертну діяльність. Поряд з європейською класикою пропагував російську, українську академічну музику, в тому числі Л. Ревуцького і Б. Лятошинського, М. Вериківського, П. Козицького. 

Косенко вважається одним із зачинателів української радянської музичної культури. Створене ним камерне тріо проводило велику просвітницьку діяльність на фабриках, заводах, військових частинах, у школах тощо. З 2001 р. національною Спілкою композиторів України та Міністерством культури і туризму заснована премія ім. В. С. Косенка, яка щорічно вручається композиторам за видатні досягнення в галузі музичного творчості для дітей та юнацтва.  

Музей пам'яті передчасно померлого композитора до 1964 року діяв на громадських засадах, потім став меморіальним кабінетом, а з 2007 року — квартирою-музеєм. Спілка композиторів і музична громадськість міста активно проводять тут концерти, лекції, музичні зустрічі. У квартирі зберігається понад 5 тисяч експонатів. На столі біля ліжка — до цих пір смішні звірятка, з якими композитор слухав радіоприймач: якщо музика йому подобалася, звірята дивилися в бік приймача, якщо ні — в протилежний. 

Музей, що зберіг обстановку 1930-х років, дуже пізнавальний для тих, хто цікавиться музичною культурою України, і особливо періодом 1920-30-х років.

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").