Завантажити

Премія «Большая книга»

     «Большая книга» — національна літературна премія, найбільша в Росії та СНД літературна нагорода й друга за величиною літературна нагорода у світі за розміром призового фонду після Нобелівської премії з літератури.

Принцип фінансування — відсотки за внеском засновників «Центра поддержки отечественной словесности» (російських великих бізнесменів і бізнес-структур).

На здобуття премії приймаються твори всіх прозаїчних жанрів.

Приймання рукописів і книг на здобуття премії шостого сезону завершилося 28 лютого 2011 року. Організаторами було отримано 375 рукописів і книг із 42 регіонів Росії й 14 країн близького й далекого зарубіжжя. 20 квітня оголошено «Довгий список» (40 творів 39 авторів), а 25 травня 2011 року — «Список фіналістів». Оголошення переможців шостого сезону відбудеться наприкінці листопада 2011 року.

Приймання робіт на здобуття премії закінчується 28 лютого кожного року. Премія присуджується щорічно.

Порядок висування творів на здобуття премії — у пункті 3 Положення про премію.

Обмежень для авторів творів за віком, громадянством, місцем проживання й місцем опублікування творів Премія не встановлює.

Грошовий розмір першої премії — 3 мільйони рублів, другої премії — півтора мільйона рублів, третьої — мільйон рублів. Нагородний комплект премії складається з пам'ятного нагородного знака та диплома. Ескіз (макет) пам'ятного нагородного знака та форма диплома премії затверджуються Радою піклувальників.

Адреса премії «Большая книга»

Москва, Большой Тишинський провулок, 38
Тел./факс +7 (495) 605-3749, 605-3741, 605-3744
Електронна пошта: info @ bigbook.ru

Сайт: www.bigbook.ru

Реквізити НП "Центр поддержки отечественной словесности"

Фактична адреса:

123557, м. Москва, Б. Тишинський пров., 38

Телефон (факс)

605-37-49

ІПН/КПП платника податків

7701634449/770101001

Банківські реквізити:

Р/Р 40703810301400000028 (руб.)
 К/Р 30101810200000000593
 БИК 044525593
 ВАТ "АЛЬФА-БАНК" м. Москва

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ЛІТЕРАТУРНУ ПРЕМІЮ «БОЛЬШАЯ КНИГА»

ШОСТИЙ СЕЗОН 

1. Загальні питання

1.1. Національна літературна премія «Большая книга» заснована з метою пошуку й заохочення авторів літературних творів, здатних внести істотний вклад у художню культуру Росії, підвищення соціальної значущості сучасної російської літератури, залучення до неї читацької та суспільної уваги.

1.2. Національна літературна премія «Большая книга» заснована Некомерційним партнерством «Центр поддержки отечественнной словесности». Співзасновники Премії — Федеральне агентство з друку та масових комунікацій, Інститут російської літератури Російської академії наук («Пушкинский Дом»), Російська книжкова спілка, Російська бібліотечна асоціація, Всеросійська державна телерадіокомпанія, ИТАР-ТАСС, ВАТ «Газпром-Медиа», Видавничий дім «Комсомольская правда».

1.2.1. Засновник Премії організує присудження Премії та несе всі витрати, пов'язані з виплатою грошової частини Премії, виготовленням нагородних комплектів, їх урочистим врученням та організацією роботи органів Премії.

1.3. Премія присуджується щорічно. Оголошення про початок чергового преміального сезону здійснюється засновником Премії через засоби масової інформації. В оголошенні зазначаються порядок та умови висування творів на здобуття Премії, порядок оцінки творів, розмір і форма нагороди, порядок і строки оголошення лауреатів Премії. Засновник, співзасновники, Рада попечителів і Літературна академія мають право встановлювати додаткові нагороди.

1.4. На здобуття Премії висуваються твори, написані російською мовою, і авторські переклади творів, початково написаних іншими мовами.

1.5. На здобуття Премії можуть бути висунуті романи, збірки повістей та/або оповідань, а також документальна проза й мемуари.

1.6. Обмежень для авторів творів за віком, громадянством, місцем проживання та місцем опублікування творів Премія не встановлює.

1.7. Премія присуджується за твори, вперше опубліковані в період, зазначений у п. 3.4. цього Положення.

1.8. Премія також може бути присуджена за неопублікований твір.

1.9. Кількість премій, розмір їх грошової частини, розмір преміального фонду й адреса для приймання рукописів установлюються засновником Премії щорічно та оголошуються до початку приймання творів.

1.10. Положення про Премію публікується в засобах масової інформації та на інтернет-сайті Премії www.bigbook.ru.

2. Основні терміни та поняття, що використовуються в цьому Положенні

Рада попечителів — вищий робочий орган Премії. Затверджує Положення про Премію, вносить зміни до Положення про Премію. За поданням генерального директора Премії формує Раду експертів, Літературну академію. Контролює дотримання Положення про Премію. Визначає порядок роботи членів Ради експертів і Літературної академії. Затверджує форму бального листа.

Літературна академія — журі Премії. Формується Радою попечителів за поданням генерального директора Премії. Визначає лауреатів Премії із числа творів, що увійшли до «Списку фіналістів».

Рада експертів — формується Радою попечителів за поданням генерального директора Премії.  Здійснює експертизу висунутих на здобуття Премії творів. Формує «Довгий список» і «Список фіналістів» Премії.

Генеральний директор — призначається засновником Премії. Є виконавчою особою Премії, відповідальною за організацію її роботи.

Секретаріат — формується генеральним директором Премії. Здійснює реєстрацію творів, висунутих на здобуття Премії й підрахунок балів при голосуванні.

«Довгий список» — формується Радою експертів Премії, складається з творів, які надіслані на здобуття Премії і пройшли попередній відбір Ради експертів.

«Список фіналістів» — формується Радою експертів Премії з творів «Довгого списку». Передається Літературній академії для розгляду та вибору лауреатів Премії.

 Рахункова комісія робочий орган Премії, що здійснює підрахунок кількості балів. Складається зі співробітників секретаріату Премії. До складу також можуть входити члени Літературної академії. Порядок включення членів Літературної академії до складу Рахункової комісії визначено пунктом 8.3 цього Положення.

Контрольна комісія може бути сформована Радою попечителів Премії із числа членів Літературної академії. Здійснює повторний підрахунок кількості  балів. До складу комісії входить не менше п'яти осіб. Представник засновника чи співзасновників Премії може входити до складу Контрольної комісії.

Преміальний сезон — період з дня оголошення Премії до дня оголошення підсумків голосування.

3. Порядок висування творів на здобуття Премії

3.1. Право висування на здобуття Премії опублікованого твору має автор (автори) твору, книжкові видавництва, засоби масової інформації, творчі спілки, федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, члени журі премії — Літературної академії (відповідно до п. 3.12 цього Положення).

3.2. Право висування на здобуття Премії неопублікованих творів (рукописів) мають книжкові видавництва, засоби масової інформації, творчі спілки, федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, члени журі премії — Літературної академії (відповідно до п. 3.12 цього Положення). Рукописи неопублікованих творів, висунуті авторами, до розгляду не приймаються.

3.3. Кожний номінатор має право висунути не більше п'яти творів.

3.4. На здобуття Премії можуть висуватися перші видання літературних творів (книжкові, а також опубліковані в засобах масової інформації, включаючи електронні, у тому числі в літературних журналах та альманахах), підписані до друку в період з 1 січня 2010 року по 28 лютого 2011 року.

3.4.1. Твори, підписані до друку  в період з 1 січня по 31 грудня 2009 року й не висунуті на здобуття Премії в попередньому преміальному сезоні, можуть бути висунуті на здобуття Премії в поточному преміальному сезоні, у разі їх висування не менше 10 членами Літературної академії.

3.5. У разі висування рукописів творів, які не публікувалися, дата створення твору значення не має.

3.6. Твір не може бути висунуто на здобуття Премії повторно.

3.7. Один автор може бути представлений будь-якою кількістю творів (у тому числі написаним у співавторстві), якщо дата їх публікації відповідає умовам, зазначеним у п. 3.4 цього Положення. Дилогії, трилогії тощо розглядаються як один твір за умови їх завершеності, спільності героїв і наступництва сюжетних ліній. Датою опублікування дилогії, трилогії тощо є дата виходу у світ завершального тому.

3.8. Якщо твір, написаний у співавторстві, стає лауреатом Премії, грошовий розмір Премії ділиться між співавторами рівними частками.

3.9. Мінімальний обсяг збірки повістей та/або оповідань – 10 авторських аркушів (за авторський аркуш приймається текст обсягом 40 тисяч друкованих знаків, уключаючи пробіли). Максимальний обсяг твору не обмежений.

3.10. У разі висування збірка повістей та/або оповідань, що складається як із таких, що не публікувалися, так і з раніше опублікованих творів, твори, які не публікувалися, повинні становити не менше половини обсягу збірки.

3.11. При висуванні на Премію надаються такі матеріали:

3.11.1. Книжкове або журнальне видання твору, або рукопис (машинопис або комп'ютерна роздруківка) у двох примірниках;

3.11.2. Лист про висування, у якому повинні міститися такі відомості:

─ відомості про номінатора – автора або організації, що здійснює висування твору на здобуття Премії, необхідні контактні телефони та адреси;

─ стисла творча біографія автора (усіх співавторів, якщо твір написано у співавторстві), із зазначенням прізвища, імені, по батькові, псевдоніму (якщо є), переліку найбільш значущих публікацій (якщо є);

─ повна назва твору, основні відомості про твір, його творчі особливості з мотивацією його висування;

3.11.3. Письмове підтвердження автора або організації, що висуває, у довільній формі про відповідність твору умовам п. 3.4 цього Положення,

3.11.4. Письмова згода автора на висування твору на здобуття Премії у разі, якщо номінатором виступає не автор твору.

3.12. Кожний член Журі премії — Літературної академії має право висунути один твір. При висуванні твору член Літературної академії надсилає на адресу Премії текст твору у двох примірниках, лист про висування у довільній формі й письмову згоду автора на висування твору.

3.13. У разі відсутності повного пакету матеріалів відповідно до п. 3.11 голова Ради експертів має право зняти твір з розгляду.

3.14. Усі твори, висунуті на здобуття Премії, реєструються в секретаріаті Премії та одержують реєстраційні номери. До розгляду приймаються твори, направлені поштою або доставлені на адресу Премії не раніше дати оголошення Премії та отримані не пізніше зазначеної в п. 10.3 дати закінчення приймання рукописів. Рукописи розглядаються Радою експертів під реєстраційними номерами.

3.15. Автор висунутого твору аж до дати оголошення «Довгого списку», зазначеного в п. 10.4 цього Положення, має право зняти свій твір з розгляду, направивши особисту заяву на ім'я генерального директора Премії.

3.16. Твори, висунуті на здобуття Премії, не рецензуються, надані екземпляри твору не повертаються. Переписка з авторами не ведеться.

4.Рада попечителів Премії

4.1. Рада попечителів формується спільним рішенням засновника та співзасновників Премії.

4.2. Рада попечителів є вищим робочим органом Премії.

4.3. Рада складається з голови і членів ради.

4.4. Рада попечителів працює на громадських засадах. Робота членів ради попечителів не оплачується.

4.5. Рада попечителів:

— затверджує Положення про Премію;

— вносить доповнення та зміни до Положення про Премію;

— контролює дотримання Положення про Премію;

— затверджує співголів і членів Літературної академії;

— затверджує кандидатури голови і членів Ради експертів;

— визначає порядок роботи членів Ради експертів і Літературної академії;

— затверджує форму бального листа, ескіз (макет) пам'ятного нагородного знака і форму диплому Премії;

— має право сформувати Контрольну комісію для контролю підрахунку балів.

4.6. У разі висування на здобуття Премії твору, створеного членом Ради попечителів, член Ради попечителів зобов'язаний призупинити повноваження члена Ради попечителів аж до завершення поточного преміального сезону, повідомивши про це засновника та співзасновників Премії, або відкликати свій твір із розгляду в порядку, передбаченому п. 3.14 цього Положення.

5. Журі Премії Літературна академія

5.1. Склад Літературної академії затверджується Радою попечителів за поданням генерального директора.

5.2. Літературна академія складається з голови (співголів) і членів академії.

5.3. Літературна академія формується за принципом широкого громадського представництва. До Літературної академії можуть бути запрошені професійні літератори, діячі культури, науковці, суспільні, державні діячі, журналісти, підприємці. До складу Літературної академії входить також генеральний директор Премії.

5.4. Член Літературної академії не може одночасно бути членом Ради експертів Премії.

5.5. Список членів Літературної академії публікується на офіційному сайті Премії.

5.6. Літературна академія розглядає твори «Списку фіналістів», що надаються Радою експертів Премії.

5.7. До обов'язку членів Літературної академії входить читання відібраних Радою експертів творів, що увійшли до «Списку фіналістів», та оцінка їх за десятибальною системою.   

5.8. Заповнений бальний лист член Літературної академії надсилає до секретаріату Премії. Бальні листи мають іменний характер.

5.9. Члени Літературної академії можуть голосувати як очно, так і заочно. Член Літературної академії, який не проголосував заочно, може проголосувати очно, надавши секретаріату Премії заповнений бальний лист. Приймання бальних листів завершується за три години до оголошеного часу початку церемонії нагородження.

5.10. Член Літературної академії після передачі заповненого ним бального листа до секретаріату не може відкликати або змінити свої оцінки.

5.11. У разі участі в «Списку фіналістів» твору, створеного членом Літературної академії, останній зобов'язаний відмовитися від участі в голосуванні за всіма творами «Списку фіналістів», або проголосувати за свій твір оцінкою нуль балів.

5.12. Термін повноважень членів Літературної академії не обмежено. Член Літературної академії, який не надав свій бальний лист (за винятком випадку, обумовленого в п. 5.11.), може бути виведений зі складу Літературної академії.

5.13. Термін повноважень кожного зі співголів Літературної академії складає один преміальний сезон. Повноваження кожного зі співголів Літературної академії можуть бути продовжені за рішенням Ради попечителів.  

5.14. Рішення, винесене за результатами голосування Літературної академії, є остаточним і перегляду не підлягає.

6. Рада експертів

6.1. Члени Ради експертів затверджуються Радою попечителів за поданням генерального директора.

6.2. До Ради експертів можуть бути запрошені літератори, літературні критики, літературознавці, науковці, співробітники видавництв, бібліотек і засобів масової інформації.

6.3. Член Ради експертів не може одночасно бути членом Літературної академії.

6.4. Список членів Ради експертів публікується на офіційному сайті Премії.

6.5. Члени Ради експертів здійснюють експертизу висунутих на здобуття Премії творів. У своїй роботі члени Ради експертів керуються літературним смаком і Конституцією Російської Федерації.

6.6. Діяльність Ради експертів координує голова (співголови), що затверджується Радою попечителів зі складу Ради експертів.

6.7. Голова Ради експертів самостійно приймає рішення про передачу тому чи іншому члену Ради експертів висунутого на здобуття Премії твору. Голова Ради експертів має право самостійно виносити рішення про відповідність висунутого на здобуття Премії твору та супровідних документів зазначеним у

п. 3 умовам висування.

6.8. У разі висування на здобуття премії твору, створеного членом Ради експертів, член Ради експертів зобов'язаний відмовитися від роботи як член Ради експертів, повідомивши про це голову Ради попечителів і генерального директора премії, або зняти свій твір із розгляду в порядку, передбаченому

п. 3.14 цього Положення.

6.9. Не пізніше дати, зазначеної в п. 10.4 цього Положення, Рада експертів оголошує «Довгий список» творів. У «Довгий список» включаються твори, які висунуті на здобуття Премії та пройшли попередній відбір Ради експертів, у тому числі на предмет відповідності твору та супровідних документів зазначеним у п. 3. умовам висування. Список затверджується головою Ради експертів. Список публікується на  офіційному сайті Премії та оголошується в присутності представників ЗМІ.

6.10. За підсумками розгляду «Довгого списку», не пізніше дати, зазначеної в п. 10.5 цього Положення, Рада експертів надає Літературної академії до п'ятнадцяти творів («Список фіналістів»). Список творів, наданих членами Ради експертів Літературної академії («Список фіналістів») затверджується загальним рішенням Ради експертів. Список публікується на  офіційному сайті Премії та оголошується в присутності представників ЗМІ.

7. Генеральний директор Премії

7.1. Генеральний директор Премії призначається та звільняється з посади рішенням засновника.

7.2. Генеральний директор повинен мати вищу гуманітарну освіту й досвід роботи в сфері культури.

7.3. Генеральний директор:

— подає Раді попечителів кандидатури членів Літературної академії, співголів Літературної академії, членів Ради експертів, ескіз (макет) пам'ятного нагородного знака і форму диплому Премії;

— організує роботу Ради експертів і Літературної академії;

— формує секретаріат Премії;

— входить до складу журі Премії — Літературної академії.

7.4. Твори Генерального директора не можуть бути висунуті на здобуття Премії.

8. Визначення підсумків голосування Літературної академії

8.1. Лауреати Премії визначаються шляхом простого підрахунку кількості балів, отриманих від членів  Літературної академії, які проголосували.

8.1.1. При рівній кількості балів у кількох творів для кожного із цих творів проводиться підрахунок кількості бюлетенів, у яких даний твір одержав вищий бал. Переможцем визнається твір, який набрав найбільшу кількість вищих балів. За рівності цього показника проводиться підрахунок кількості бюлетенів, у яких даний твір одержав наступний за вищим бал, ─ і так далі.

8.2. Підрахунок кількості балів здійснює Рахункова комісія. До складу Рахункової комісії входять співробітники секретаріату Премії.

8.3. До складу Рахункової комісії можуть входити члени Літературної академії (журі) Премії. Член Літературної академії має право звернутися до Ради попечителів Премії з проханням про включення його кандидатури до складу Рахункової комісії. Таке прохання повинно бути направлене на офіційну адресу Премії не менш ніж за 14 днів до опублікованої на офіційному сайті Премії дати оголошення переможців. У разі проведення очного засідання Літературної академії чисельність Рахункової комісії та кандидатури членів Рахункової комісії  затверджуються Літературною академією на очному засіданні. Якщо очне засідання Літературної академії не проводиться, до складу Рахункової комісії автоматично входять перші три члени Літературної академії, які подали відповідні заявки. Члени Рахункової комісії дають письмове зобов'язання про нерозголошення таємниці персонального голосування.

8.4. Після оголошення підсумків голосування Літературної академії Рада попечителів Премії протягом календарного року може сформувати Контрольну комісію із числа членів Літературної академії. До складу Контрольної комісії може входити представник засновника або співзасновників Премії. Члени Контрольної комісії мають право здійснити повторний підрахунок кількості балів. Члени Контрольної комісії дають письмове зобов'язання про нерозголошення таємниці персонального голосування.

8.5. За пропозицією не менше ніж 10 членів Літературної академії, направлених до дирекції Премії не пізніше ніж за місяць до опублікованої на офіційному сайті Премії дати оголошення переможців, Літературна академія може зібратися на очне засідання. До порядку денного очного засідання можуть включатися такі питання:

— присудження або неприсудження однієї або кількох премій;

— присудження додаткових премій (без додаткового грошового

утримання);

— формування Рахункової комісії.

8.6. Літературна академія при рівності балів у декількох творів може прийняти на очному засіданні рішення про повторне голосування членів Літературної академії за творами, які набрали рівну кількість голосів. У цьому разі пункт 8.1.1 цього Положення не застосовується.

8.7. Засідання Літературної академії вважається правомочним за наявності не менше 50% від чисельного складу Літературної академії + 1 голос. У засіданні Літературної академії можуть брати участь тільки члени Літературної академії та уповноважені співробітники секретаріату Премії.

8.8. Авторам творів, визнаних лауреатами Премії, вручають нагородні комплекти та в перераховуються кошти, які становлять грошову частину Премії.

8.9. Заповнені членами Літературної академії бальні листи зберігаються в секретаріаті Премії протягом року після оголошення результатів Премії.

8.10. Результати голосування Літературної академії оголошують на церемонії нагородження в присутності представників засобів масової інформації та публікуються на офіційному сайті Премії.

9. Нагородний комітет 

9.1. Нагородний комплект Премії складається з пам'ятного нагородного знаку й диплома. Ескіз (макет) пам'ятного нагородного знаку й форма диплома Премії затверджуються Опікунською радою за поданням генерального директора Премії.

10. Терміни преміального процесу

10.1. Премія оголошується не пізніше 1 грудня кожного року.

10.2. Приймання робіт на здобуття Премії починається в день оголошення Премії.

10.3. Приймання робіт на здобуття Премії закінчується 28 лютого кожного року.

10.4. «Довгий список» оголошується не пізніше 30 квітня кожного року.

10.5. «Список фіналістів» оголошується не пізніше 31 травня кожного року.

10.6. Оголошення лауреатів Премії відбувається не пізніше 30 листопада кожного року.

 

11. Податки та збори

11.1. Усі суми присуджуваних Премій включають податки та збори, установлені чинним законодавством Російської Федерації. 

«Cписок фіналістів» Національної літературної премії

«Большая книга» сезону 2010 2011 рр.

Автор

Назва твору

Номінатор

1.      

Арабов Юрій

«Орлеан»

Журнал «Октябрь»

2.      

Буйда Юрій

«Синяя кровь»

Журнал «Знамя»

3.      

Биков Дмитро

«Остромов, или Ученик чародея»

Видавництво «ПРОЗАиК»

4.      

Данилов Дмитро

«Горизонтальное положение»

Журнал «Новый мир»

5.   

Кузнєцов Сергій

«Хоровод воды»

Видавництво «Астрель»

6.   

Славнікова Ольга

«Легкая голова»

Видавництво «Астрель»

7.   

Слаповський Олексій

«Большая книга перемен»

Журнал «Волга» (Саратов)

8.   

Солоух Сергій

«Игра в ящик»

Видавництво «Время»

9.   

Сорокін Володимир

«Метель»

Видавництво «АСТ»

10.   

Шишкін Михайло

«Письмовник»

Видавництво «Астрель»

Історія та лауреати премії

Премію оголошено 14 листопада 2005 року.

Сезон 2005 — 2006

Першу премію (3 млн руб) одержав Дмитро Биков (біографія «Борис Пастернак»).

Другу премію (1,5 млн руб) — Олександр Кабаков (роман «Все поправимо»).

Третю премію (1 млн руб) — Михайло ШишкінВенерин волос»).

Спеціальним призом «За внесок у літературу» було нагороджено Наума Коржавіна (мемуари «В соблазнах кровавой эпохи»).

Приз читацьких симпатій за підсумками голосування в Інтернеті одержали фіналісти премії Олексій Іванов («Золото бунта»), Дмитро Биков («Борис Пастернак»), Людмила УлицькаЛюди нашего царя»).

Сезон 2006 — 2007

Другий сезон премії було оголошено 28 листопада 2006 року.

  • До «Довгого списку» було включено 45 творів, з яких фіналістами стали 12.
  • Лауреатів другого сезону було названо 22 листопада 2007 року в Будинку Пашкова

Першу премію (3 млн руб.) одержала Людмила Улицька  за роман «Даниэль Штайн, переводчик».

Другу премію (1,5 млн руб.) — Олексій Варламов за біографію «Алексей Толстой».

Третю премію (1 млн руб.) — Діна Рубіна  за роман «На солнечной стороне улицы».

Приз «За внесок у літературу» було присуджено Андрію Бітову і Валентину Распутіну.

Приз «За честь і гідність» було присуджено поету та перекладачу Іллі Кормільцеву (посмертно).

За результатами читацького голосування Приз читацьких симпатій отримали: (1) Людмила Улицька, (2) Діна Рубіна, (3) Віктор Пєлєвін (за роман «Empire V»).

Сезон 2007 — 2008

27 листопада 2007 року оголошено третій сезон премії. Приймання робіт завершилося 29 лютого 2008 року.

Першу премію (3 млн руб.) отримав Володимир Маканін  за роман «Асан».

Другу премію (1,5 млн руб.) — Людмила Сараскіна  за біографію «Александр Солженицын».

Третю премию (1 млн руб.) — Рустам Рахматуллін  за книгу есе «Две Москвы, или Метафизика Столицы».

Приз «За честь і гідність» присуджено Олександру Солженіцину (посмертно).

За результатами читацького голосування Приз читацьких симпатій одержали: (1) Рустам Рахматуллін, (2) Володимир Костін (збірка повістей та оповідань «Годовые кольца»), (3) Людмила Сараскіна.

Сезон 2008 — 2009

Приймання робіт завершилося 28 л

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").