Завантажити

Літературна премія «Национальный бестселлер»

 

      «Национальный бестселлер» — щорічна загальноросійська літературна премія. Вручається в Санк-Петербурзі за кращий роман, написаний російською мовою протягом календарного року. Девіз премії — «Проснуться знаменитым!» Премію засновано в 2001 році.

Переможець одержує грошову премію в 10 000 у.о., що розділяється в пропорції 4:4:2 між ним, його першим видавцем та номінатором. У разі, якщо перемагає неопублікований твір, премія розділяється між лауреатом і номінатором у пропорції 7:3.
Окрім того, Оргкомітет гарантує видання, дистрибуцію та рекламування твору-переможця масовим накладом не менше ніж 50 000 примірників, що здійснюється як комерційний видавничий проект.
Фіналісти премії одержують по 1 000 у.о. Їхні твори також потрапляють у поле розглядання Оргкомітету, хоча попередніх зобов'язань він перед ними не бере.

Строки різних етапів премії

а) Публікація попереднього списку номінаторів — до 15 жовтня.
б) Публікація попереднього складу Великого журі — до 1 листопада.
в) Публікація остаточного складу Великого журі — до 15 листопада.
г) Публікація складу Малого журі та імені Почесного голови — до 25 грудня.
д) Остаточний строк номінації — 1 лютого.
е) Публікація номінаційного списку — 5 лютого.
ж) Строки роботи Великого журі — із 5 лютого до 5 квітня.
з) Публікація підсумків Великого журі — 10 квітня.
и) Строки роботи Малого журі — із 10 квітня до останньої п'ятниці травня;
 — голосування під час процедури присудження премії, у Санкт-Петербурзі, в останню п'ятницю травня;
 — публікація результатів роботи Малого журі — в останню суботу травня;
к) Вручення грошових премій — під час процедури присудження премії;
л) Строки видання масовим накладом премійованого твору протягом 2 місяців із моменту присудження премії.
а-1) Початок нового преміального циклу.

На Премію можуть бути висунуті прозаїчні твори, уперше опубліковані російською мовою протягом минулого календарного року, чи рукописи незалежно від року їх написання.
Примітка. Під прозаїчним твором тут розуміються художня й документальна проза, публіцистика, есеїстика, мемуари.
Рукопис, представлений без вказівки правовласника, уважається таким, що належить автору.

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»
 Російська національна літературна премія
 119048 Москва, а/с 115, т.: (095) 257 25 48

E-mail: nabat.bestseller@ru.net
198005 
Санкт-Петербург, а/с 42

Процедура присудження

На першому етапі значна кількість номінаторів (призначених Оргкомітетом з охопленням усього спектра шкіл і смаків — тут представники основних видавництв, «товстих» журналів, діячі російської літератури Росії та закордону, критики й знакові письменники) називають по одному твору, виданому у звітному році чи відомому номінатору у вигляді рукопису. Таким чином формується лонг-лист. Він публікується в ЗМІ із вказівкою, хто кого висунув.

На другому етапі Велике журі (близько 20 чоловік), також сформоване Оргкомітетом, що складається в основному із професійних літературних критиків різних напрямків, оцінює висунуті твори. При цьому журі ніколи не збирається разом і нічого не обговорює колективно. Кожний критик відбирає із усього прочитаного два твори, одному з яких виставляє 3 бали, іншому — 1 бал. Результати відбору також публікуються — із вказівкою, хто як проголосував. Твори (5—6), що набрали найбільшу кількість балів, утворюють шорт-лист.

На третьому етапі Мале журі, що сформоване Оргкомітетом та складається вже не стільки із професійних письменників, скільки з освічених читачів, авторитетних діячів мистецтва, політики та бізнесу, робить уже читацький вибір із творів шорт-листа.

У разі, якщо двом творам учасниками малого журі надано однакову кількість голосів, право визначити переможця надається Почесному голові Малого журі. Голосування відбувається під час процедури присудження премії.

 Призи

Переможець одержує грошову премію (еквівалентну 10 000 доларів США), що розділяється в пропорції 7:3 між ним і номінатором.

Учасники шорт-листа отримують заохочувальні призи в розмірі, еквівалентному 1000 доларів США. Як головний, так і заохочувальні призи вручаються лише за умови присутності учасників шорт-листа чи їхніх довірених осіб на заключній церемонії, як правило, в останню п'ятницю травня в Санкт-Петербурзі.

Переможець стає членом Малого журі наступного циклу премії.

 Ювілейна премія «Супер−Нацбест»

У 2011 році  на честь десятиріччя існування премії було вирішено вручити ювілейну премію «Супер−Нацбест» (у розмірі 100 тисяч доларів) за кращу книгу серед переможців премії «Национальный бестселлер» за минулі 10 років. Умовою вручення була присутність лауреата на фінальній церемонії 29 травня 2011 року.

Згідно з відкритим голосуванням журі на чолі з помічником Президента РФ Аркадієм Дворковичем премію «Супер-Нацбест» отримав письменник Захар Прілєпін за збірку оповідань «Грех».

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮ

1. Премія «Национальный бестселлер» засновується як Російська національна літературна премія. Засновником премії виступає фонд «Национальный бестселлер», який створено фізичними особами та залучає в порядку пожертвувань кошти як юридичних, так і фізичних осіб (але лише не з державних джерел).

2. Премія засновується як щорічна. Оголошення результатів премії відбувається в останню п'ятницю травня на завершення багатоетапної процедури, що відбувається в осінньо-весняний сезон. Ім'я першого лауреата буде оголошено 25 травня 2001 р. На Премію можуть бути висунуті прозаїчні твори, уперше опубліковані російською мовою протягом минулого календарного року, або рукописи незалежно від року їх написання.
Примітка. Під прозаїчним твором тут слід розуміти художню та документальну прозу, публіцистику, есеїстику, мемуари.
Рукопис, поданий без зазначення правовласника, уважається таким, що належить автору.

3. Місце присудження Премії: м. Санкт-Петербург.

4. Девіз Премії: «Проснуться знаменитым! Мета Премії — розкрити незатребуваний іншими засобами ринковий потенціал творів, що відрізняються високою художністю та/або іншими якостями.

5. Оргкомітет Премії зобов'язується видати відзначений головним призом твір масовим тиражем — 50 000 і більше примірників і забезпечити дистрибуцію та рекламування цього видання, для чого передбачаються попередні переговори з правовласниками. При цьому видавцем може бути Правовласник, Оргкомітет, або видання може бути реалізоване як копродукція Правовласника та Оргкомітету.
Примітка. Оргкомітет залишає за собою право знімати з конкурсу твору, за яким не вдалося домовитися із правовласником. Про всі подібні випадки повідомляється через ЗМІ.

6. Уся багатоетапна процедура має повну прозорість. Списки «Хто кого прономінував» і «Хто як проголосував» публікуються в авторитетних ЗМІ. Заключний етап голосування проходить під час процедури присудження Премії.

7. «Национальный бестселлер» є єдиною загальнонаціональною літературною премією, результати якої оголошуються в Санкт-Петербурзі. При цьому між петербурзькими та московськими літературними силами стараннями оргкомітету забезпечується розумний паритет з обов'язковою участю — на рівні номінаторів і журі — критиків і письменників із російської провінції, близького та далекого закордону.

8. Формування преміальних структур

Формування списку номінаторів, складу Великого та Малого журі — прерогатива Оргкомітету. В усіх трьох випадках ідеться про рекомендаційні списки, що заздалегідь публікуються в авторитетних ЗМІ. У семиденний строк потенційні члени журі повинні підтвердити свою згоду на участь у процедурі, після чого з кожним із них укладається індивідуальний контракт.
Кількість номінаторов і членів обох журі не фіксовано. Однак заміни та доповнення після публікації відповідних попередніх списків не передбачені. Остаточні склади номінаційної комісії, Великого та Малого журі також публікуються в ЗМІ.

9. Висування творів на Премію

Кожний із номінаторів висуває один чи два твори на власний вибір, подаючи їх в одному примірнику з обов'язковою рекомендаційною анотацією. У разі подання опублікованих творів бажано (а у випадку з рукописами — обов'язково) зазначати належність прав поданих матеріалів.

Усі представлені в такий спосіб твори будуть внесені у номінаційний список, що буде опубліковано із вказівкою, хто кого висунув, і передані до Великого журі.

Примітка. Оскільки на номінатора, який висунув нагороджений твір, очікує значна грошова винагорода, а номінувати один і той самий твір можуть декілька людей, передбачено нагородження лише того номінатора, що висунув відповідний твір першим.

10. Робота Великого журі

Члени Великого журі читають усі твори, включені в номінаційний список, і обирають два твори, що найбільш сподобалися. Кожне перше місце приносить здобувачу Премії 3 очки, кожне друге — 1 очко. Список фіналістів Премії (п'ять-шість творів) складають на основі простих арифметичних підрахунків, які, із вказівкою, хто як голосував, також публікують у ЗМІ.

Члени Великого журі супроводжують обидва обрані твори особистою анотацією у три-чотири тисячі друкованих знаків. Окрім того, вони пишуть коротке резюме на кожний із прочитаних ними творів із номінаційного списку (1000 друкованих знаків).

Примітка. Робота членів Великого журі оплачується на умовах контракту, за кількість прочитаних і, відповідно, забезпечених анотаціями чи резюме творів. Член Великого журі має право читати не всі номіновані твори — у такому випадку його робота оплачується за фактичним обсягом.

11. Робота Малого журі

На суд Малого журі надходять п'ять-шість творів, відібраних за описаною вище процедурою. Усі вони вже є лауреатами — головного призу та кількох утішних. Мале журі, починаючи роботу ніби із чистого аркуша, визначає переможця, голосуючи під час процедури присудження премії за схемою «усе або нічого», тобто кожен із членів Малого журі пише анотацію довільного обсягу на всі твори, що вийшли до фіналу.

Примітка. Робота членів Малого журі оплачується за контрактом.

12. Почесний голова Малого журі і його функції

Почесним головою Малого журі стає за запрошенням Оргкомітету суспільний або політичний діяч, прямо не пов'язаний із літературою. Почесний голова Малого журі втручається в роботу журі лише в тому разі (маючи вирішальний голос), якщо голосування членів Малого журі не виявило переможця (відбулися розподіл місць чи повна розбіжність думок), його ім'я називає саме Почесний голова (при розподілі — звісно, лише із числа тих, що розділили перше місце). Його рішення в такому випадку є остаточним, а результати премії підсумовує Оргкомітет.

13. Розміри та порядок преміювання

Переможець одержує грошову премію в 10 000 у.о., що розділяється в пропорції 4:4:2 між ним, його першим видавцем і номінатором. У разі, якщо перемагає неопублікований твір, премія розділяється між лауреатом і номінатором у пропорції 7:3.

Окрім того, Оргкомітет гарантує видання, дистрибуцію та рекламування твору-переможця масовим накладом не менше ніж 50 000 примірників, що здійснюється як комерційний видавничий проект.

Фіналісти премії одержують по 1000 у.о. Їхні твори також потрапляють у поле розглядання Оргкомітету, хоча попередніх зобов'язань він перед ними не бере.

Преміальний річний цикл завершується не оголошенням результатів і врученням грошової премії, а виданням, дистрибуцією та рекламною кампанією твору-переможця.

14. Строки і «дед-лайни» різних етапів Премії

а) Публікація попереднього списку номінаторів — до 15 жовтня.
б) Публікація попереднього складу Великого журі — до 1 листопада.
в) Публікація остаточного складу Великого журі — до 15 листопада.
г) Публікація складу Малого журі та імені Почесного голови — до 25 грудня.
д) Остаточний строк номінації — 1 лютого.
е) Публікація номінаційного списку — 5 лютого.
ж) Строки роботи Великого журі — із 5 лютого до 5 квітня.
з) Публікація підсумків Великого журі — 10 квітня.
и) Строки роботи Малого журі — із 10 квітня до останньої п'ятниці травня;
 — голосування під час процедури присудження премії, у Санкт-Петербурзі, в останню п'ятницю травня;
 — публікація результатів роботи Малого журі — в останню суботу травня;
к) Вручення грошових премій — під час процедури присудження премії;
л) Строки видання масовим накладом премійованого твору протягом 2 місяців із моменту присудження премії.
а-1) Початок нового преміального циклу.


15. Оргкомітет залишає за собою право публікації усіх або частини анотацій/резюме окремою книгою.

16. Оргкомітет залишає за собою право знімати з конкурсу твори, що не відповідають цілям і завданням Премії, а також суперечать чинному Законодавству.

17. Створення абсолютно нової й абсолютно відкритої процедури є важливим, якщо не найважливішим моментом «НБ» і гарантією вибору дійсно кращого твору, написаного в прозі російською мовою протягом року.

Оргкомітет

Лауреати

2001 рік

Переможець: Леонід Юзефович за роман «Князь ветра»

Шорт-лист:

Журі: Володимир КоганПавло КрусановЕдуард ЛімоновАртемій ТроїцькийОлена Шварц.

Почесний голова — Ірина Хакамада.

2002 рік

Переможець: Олександр Проханов за роман «Господин Гексоген»

Шорт-лист:

Журі: Юлія АугВолодимир БондаренкоМихайло ТрофімєнковІрина ХакамадаСергій ШнуровЛеонід Юзефович;

Почесний голова — Володимир Коган.

 2003 рік

Переможець: Олександр Гаррос, Олексій Євдокімов за роман «[Голово]ломка»

Шорт-лист:

Журі: Лев ДанілкінІрина Денежкіна, Олександра Кулікова, Леонід ПарфьоновОлександр ПріваловОлександр Проханов.

Почесний голова — Валентин Юдашкін.

 2004 рік

Переможець: Віктор Пєлєвін за роман «ДПП (NN)»

Шорт-лист:

Журі: Рубен Гальєго, Олександр Гаррос, Олексій Євдокімов, Олександр Иванов, Тіна КанделакіКсенія Раппопорт, Олексій Тарханов.

Почесний голова — Олександра Кулікова.

 2005 рік

Переможець: Михайло Шишкін за роман «Венерин волос»

Шорт-лист:

Журі: Олександр Гаврілов, Андрій Дмитрієв, Світлана Конеген, діакон Андрій КураєвВіктор ПєлєвінКирило Серебренніков.

Почесний голова — Леонід Юзефович.

 2006 рік

Переможець: Дмитро Биков за біографію «Борис Пастернак»

Шорт-лист:

Довгий список містив 50 творів.

Журі: Юлія Бєломлінська, Єкатерина ВолковаДем’ян КудрявцевІлля ХржановськийМихайло Шишкін, Світлана Ячевська.

Почесний голова — Едуард Лимонов.

 2007 рік

Переможець: Ілля Бояшов за роман «Путь Мури»

Шорт-лист:

Довгий список містив 56 творів.

Журі: Василь Бархатов, Дмитро БиковІлля ЛазерсонМихайло Леонтьєв, Яна Мілорадовська, Анфіса Чехова.

Почесний голова — Сергій Васильєв.

 2008 рік

Переможець: Захар Прілєпін за роман в рассказах «Грех»

Шорт-лист:

Довгий список містив 62 твори.

Журі: Ілля Бояшов, Марат Гельман, Галіна Дурстхоф, Борис ФьодоровЕмілія СпівакОлексій Ягудін.

Почесний голова — Ілля Штемлер.

 2009 рік

Переможець: Андрій Геласімов за роман «Степные боги».

Шорт-лист:

Довгий список містив 57 творів.

Журі: Дмитро Борисов, Михайло КалатозішвіліАндрій КолєсніковЗахар Прілєпін, Костянтин Холшевніков, Ольга Шелест.

Почесний голова — Андрій Галієв.

 2010 рік

Переможець: Едуард Кочергін за роман «Крещённые крестами».

Шорт-лист:

Довгий список містив 48 творів.

Журі: режисер Валерія Гай Германіка, письменник Андрій Геласімов, журналіст Андрій Константінов, співачка  Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").