Квітни, мово наша рідна!

Ведучий
Мова кожного народу - 
Неповторна і - своя; 
В ній гримлять громи в негоду, 
В тиші - трелі солов'я. 
На своїй природній мові 
І потоки гомонять; 
Зелен-клени у діброві 
По-кленовому шумлять. 
Солов'їну, барвінкову. 
Колосисту - на віки - 
Українську рідну мову 
В дар мені дали батьки. 
Берегти її, плекати 
Буду всюди й повсякчас, — 
Бо ж єдина — так, як мати, — 
Мова в кожного із нас! 
(В. Дучук)

І сторінка Від кирилиці до «Кобзаря»


Гробниці, кості, мумії мовчать, 
А слово вічне, ніби далина. 
Із темряви віків, де цвинтаря печать. 
Лиш чути письмена... 

Ведучий. «Історія - скарбниця наших діянь, свідок минулого, повчальний приклад для сучасності, застереження на майбутнє», - говорив один з наймудріших письменників, іспанець Сервантес. Саме як «скарбниця наших діянь», історія підказує численні приклади того, що навіть найновітнішим відкриттям часто-густо передували здогади, пошуки та роздуми.

Ведуча. Виникнення письма має надзвичайно важливе значення в історії народу. Письмо - одне з найістотніших знарядь культури, яке у просторі та часі розширює функціонування мови. Проблема виникнення письма у східних слов'ян дуже складна і досі не розв'язана. Протягом багатьох років учених цікавлять такі питання: коли і як народилася слов'янська писемність, слов'янська абетка і чи мали наші предки до цього якісь інші писемні знаки.

Ведучий. Тривалий час побутувала думка, нібито наші пращури завели писемність лише після хрещення Русі, коли з Візантії та Болгарії прийшли на Русь богослужебні книги. Проте у багатьох місцях, де колись селилися наші пращури, особливо у Північному Причорномор'ї, археологи неодноразово знаходили (та й досі знаходять) на кам'яних плитах, надгробках, амфорах таємничі, незрозумілі знаки. 

Ведуча. Перший історик слов'янської писемності, болгарський книжник, учений, чернець Чорноризець Храбр, який жив у X сторіччі при дворі болгарського царя Симона, у книзі «Сказання про письмена» розповідає про два етапи розвитку слов'янського письма. Перший - коли слов'яни були ще язичниками, а відтак читали і ворожили за допомогою рисок і зарубок. Другий етап - коли вони хрестилися, то почали писати римськими та грецькими письменами, але було це письмо «без обустроєнія», тобто не пристосоване до слов'янської мови. Письмо у вигляді «черт в різ» використовували для позначення належності речей певній особі, позначення кількості речей, тварин, осіб, для гадання та інших подібних функцій. 

Ведучий. Прямим попередником слов'янської мови став алфавіт, створений великими просвітителями слов'ян - братами Кирилом та Мефодієм. Костянтин Філософ (Кирило) і його брат Мефодій походили із Солуня (сучасні Солуніки). За тих часів людність у цьому місті складалася наполовину з греків, наполовину зі слов'ян. Грекинею була мати братів, а батько - болгарином. Тому брати з дитинства добре знали як грецьку мову, так і слов'янську - мову солунських слов'ян. Костянтин (Кирило) (827 -14 лютого 869 р.) здобувши освіту в Константинополі, знав східні мови, латинську, арабську та староєврейську, був талановитим філологом, працював бібліотекарем у патріаршій бібліотеці, викладав філософію у вищій константинопольській школі. Мефодій (815 - 6 квітня 885 р.) був управителем однієї слов'янської провінції у Візантії, а згодом став помічником Костянтина в місіонерській, літературній та освітній діяльності. 
У 862 році візантійський імператор Михайло і патріарх Фотій послав Костянтина і Мефодія в Моравію, де вони на прохання місцевого князя Ростислава повинні були вести церковну службу слов'янською мовою, що мала бути протиставлена латинській мові німецьких місіонерів. 
- Адже ви обоє солуняни, - сказав Михайло, - а солуняни всі говорять по-слов'янськи. Я знаю, — додав він, звертаючись до Костянтина, — ти часто хворієш. Але треба, щоб саме ти вирушив до Моравії. Відповідь Костянтина знаходимо у «Житіях Кирила і Мефодія». 

Ведуча. «Немічний я тілом і хворий. Але з радістю піду в Моравську землю, якщо мають вони абетку своєї мови. Бо просвіщати народ без письмен його мови однаково, що намагатися писати на воді!» 
За свідченням джерел, Костянтин перед від'їздом до Моравії розробив слов'янську азбуку. А вже 863 року Кирило і Мефодій привезли до Велеграда слов'янську абетку та три-чотири богослужебні книги, перекладені на слов'янську мову. У посланні папи Іоанна VIII до моравського князя Святополка (880 р.) Костянтина названо «творцем слов'янського письма».

 Ведучий. Існує два різновиди старослов'янських писемних знаків: кирилиця (на честь першовчителя слов'ян) і глаголиця. 
Кириличний алфавіт з XI ст. широко застосовується в духовній і світській літературі східних слов'ян. Від давньоруського періоду його успадкували всі три слов'янські народи: російський, український і білоруський. В історії кириличного письма розрізняють три періоди: устав, півустав і скоропис. У середині XVI ст. у східних слов'ян виникає друкарство, друкований алфавіт, створений з деякими змінами, на основі півуставного письма. Перша датована книга під назвою «Апостол» надрукована в Москві у 1564 році, в Україні - у Львові - в 1574 Іваном Федоровим. У 1708 р. старий друкарський алфавіт зазнав реформ. Петро І ввів нову систему знаків - гражданку. З нього усунено деякі зайві літери. Писемність змінилася від складної системи знаків наголосу.

ІІ сторінка Українська мова серед східнослов'янских мов 

Людське безсмертя з роду і до роду 
Увись росте корінням родоводу 
І тільки той, у кого серце чуле, 
Хто знає, береже минуле, 
Хто вміє шанувать сучасне, 
-Лиш той майбутнє 
Вивершить прекрасне. 

Ведучий. Українська мова функціонує як національна мова українського народу в Україні. За даними перепису 1989 року у складі населення України, яке становило 51,4 млн. чоловік, налічувалося 37,4 млн. українців. З цієї кількості рідною мовою українську вважали 32,8 млн. чоловік. Поза межами України українська мова в усній формі поширена в Росії, Молдавії, Білорусії, Казахстані. Крім того, українською мовою послуговуються українці в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Сербії, Хорватії, Угорщині, США, Канаді, країнах Латинської Америки, Австралії. Ведуча. Ознаки української мови фіксуються у пам'ятках, починаючи з найдавніших джерел, датованих XI ст. Існує два погляди на зародження і розвиток української мови як окремої слов'янської: українська мова виникла після розпаду давньоруської мови, у XIV ст.; безпосереднім джерелом української, як і інших слов'янських мов, виступає праслов'янська мова, розпад якої почався у VII ст. Ведучий. Сучасна українська літературна мова пов'язується з конкретною датою — виданням «Енеїди» Котляревського у 1798 р. Знаменита поема стала першим друкованим твором, написаним живою розмовною мовою всупереч тогочасній традиції користування книжною українською мовою у писемній практиці, конкретні сфери якої, зокрема книгодрукування, поступово зводилися нанівець заборонами на українське слово, розпочатими Петром.

 Ведуча. Ще одна дата - 1840 рік, коли вперше було видано твори Т.Г. Шевченка, - може вважатися доленосною: з того часу мова української літературної мови стала на важкий,, але плідний шлях розвитку і нормативної стабілізації. На цьому шляху і перепони, і заборони, і кров та сльози найкращих синів і дочок України.

Ш сторінка «Ну що б, здавалося, слова?»

Ну що б, здавалося, слова? 
Слова та голос, 
Більш нічого. 
А серце б'ється, ожива, 
Як їх почує... 

Учениця. Поетеса Наталка Білоцерківець сказала, що наша мова 
Купана, цілована 
Хвилями Дніпровськими. 
Люблена, голублена 
Сивими дібровами. 
З колоска пахучого, 
З кореня цілющого, 
Із усмішки і сльози. 
Сонця, вітру і грози. 
Учениця
Я знаю, мова мамина - свята. 
В ній вічний, незнищенний дух свободи, 
її плекали душі і вуста Мільярдів. 
Це жива вода народу. 

Учень
її зневажить - зрадити народ, 
Котрий до сонця зводився крізь муки, 
Це - забруднити плеса чистих вод, 
Це – потоптати. материнські руки. 
Які нас від напастей берегли. 
Останню дрібку хліба віддавали 
Щоб ми нівроку дужими були 
Й матусиних пісень не забували. 

Учениця
Зневажить мову мамину - біда, 
Котра пустими зробить наші душі, 
І ми нащадкам зможем передать 
Лиш те, що корені калини сушить. 
Зневажить мову - зрадити себе 
(А зрадників хто може поважати), 
І стане чорним небо голубе, 
Вмиратиме у муках рідна мати. 
(М. Адаменко «Жива вода»)

IV сторінка Мамина пісня

Ведуча: Перші поняття про мову, про щастя, добро і ласку нерозривно пов'язані з образом найдорожчої для нас людини - матері. А її колискова звучить найніжнішою музикою і тоді, коли посрібляться наші скроні. З колискової пісні починається потяг людини до добра, творчості й снаги. 

(Учні декламують вірш М. Бакая «Солов'їна пісня»).

1-й учень. Одна Батьківщина, і двох не буває. 
Місця, де родилися, завжди святі. 
Хто рідну оселю свою забуває, 
Той долі не знайде в житті. 
Чи можна забути ту пісню, що мати 
Співала малому, коли засинав? 
Чи можна забути ту стежку до хати, 
Що босим колись протоптав? 

2-й учень. У рідному краї і серце співає, 
Лелеки здалека нам весни несуть, 
У рідному краї і небо безкрає. 
Потоки, потоки, мов струни течуть. 
Тут кожна травинка і кожна билинка 
Вигойдують мрії на теплих вітрах, 
Під вікнами мальви, в саду материнка. 
Оспівані щедро в піснях. 

3-й учень. 
Тут мамина пісня лунає і нині, 
її підхопили поля і гаї, 
її вечорами по всій Україні 
Співають в садах солов'ї. 
І я припадаю до неї устами, 
І серцем вбираю, мов спраглий води. 
Без рідної мови, без пісні, без мами 
Збідніє, збідніє земля назавжди. 

4-й учень. 
Одна Батьківщина і більш не буває. 
Місця, де родилися, завжди святі. 
Хто рідну оселю свою забуває, 
Той долі не знайде в житті. 

Ведуча: Любов до рідного краю, до рідної мови починається з колиски, з маминої пісні. Народні колискові пісні задаровують надзвичайною ніжністю і простотою. У них - материнська ласка і любов, світ добра, краси і справедливості. Колискова пісня... Скільки їх створив народний геній! Лагідний материн спів засівав дитячу душу любов'ю до людей, природи, до всього живого. Під спів материної пісні виростали поети і композитори, хлібороби і захисники рідної землі, космонавти і вчені, філософи і просто мудрі люди. І біда наша в тім, що ми забули пісню, адже її мелодія, мова виховують доброту, чуйність, милосердя. 

Учениця
Затуляли чужинці в обіймах нам рот, 
І перевертні кривдили зраджену мову. 
Вилив душу в пісні український народ, 
І живе мій народ у співочому слові. 
Мій народе, пісень триста тисяч твоїх. 
Уяви, сколихнули б умить Україну, 
-Захотіли б, мабуть, всій землі солов'ї 
Вивчить мову і пісню твою солов'їну. (В. Василашко) 
Учениця. Ой яка чудова українська мова! 
Де береться все це, звідкіля і як? 
Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай,діброва. 
Бір, перелісок, чорноліс. 
Є іще байрак. 
І така ж розкішна і гнучка, як мрія. 
Можна «звідкіля» і «звідки», можна і «звідкіль». 
Є в ній хурделиця, віхола, завія, 
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль... 
Та не в тому справа, що така багата. 
Помагало слово нам у боротьбі. 
Кликало на битву проти супостата, 
І за все це, слово, дякуєм тобі. 
Скрізь одне жадання, і мета, і ясність. 
Живемо, працюєм, як одна сім'я. 
І краса новітня окриля сучасність. 
Цю красу звеличує мова і моя. 
Нас далеко чути, нас далеко видно, 
Дмуть вітри історії в наші паруси. 
Розвивайся й далі, мово наша рідна, 
І про нас нащадкам вістку донеси. 
(О. Підсуха)

 

Авторство, на жаль, не встановлено

Джерело: http://mirvol.at.ua/

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").