Завантажити

Премія Автономної Республіки Крим

 

                    Премія Автономної Республіки Крим є відзнакою за видатні твори літератури й мистецтва, наукові відкриття й технічні розробки, утілені архітектурні й будівельні проекти, які затверджують гуманістичні ідеали, відроджують і збагачують духовну культуру, роблять великий внесок у розвиток науки, освіти, народних і національних традицій Автономної Республіки Крим, покращують зовнішній вигляд населених пунктів Криму; за найбільш видатні досягнення у сфері промисловості, паливно-енергетичного комплексу, енергетики, сільського господарства, охорони здоров’я, розвитку курортів, які отримали суспільне визнання; за внесок у миротворчу діяльність, розвиток і процвітання Криму.

Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання «Лауреат Премії Автономної Республіки Крим», вручаються диплом і нагрудний знак лауреата Премії Автономної Республіки Крим, виплачується сума Премії.

Грошова нагорода 15 000 грн за кожну з 12 премій.

Авторські колективи робіт, творів, наукових праць, що представляються на здобуття Премії, можуть складатися, як правило, не більш як із 5 осіб, колективи виконавців — не більш як із 7 учасників.

Вік не обмежений.

Премія не присуджується посмертно.

Висунення кандидатів на здобуття Премії провадиться в період із 15 січня до 30 вересня року присудження Премії.

Вручення премії приурочується до 20 січня — Дня Автономної Республіки Крим — року, що слідує за роком присудження Премії.

Премія може присуджуватися одній і тій же особі або колективу авторів один раз.

Адреса:

95000, Україна, Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, 7.
Телефон (0652) 27-52-62.

Сайт: http://compremiy.crimea-portal.gov.ua/rus/index.php?v=6

 

Положення про Премії Автономної Республіки Крим

Глава 1. Премія Автономної Республіки Крим

1. Премія Автономної Республіки Крим (далі — Премія) є відзнакою за видатні твори літератури і мистецтва, наукові відкриття і технічні розробки, втілені архітектурні і будівельні проекти, які затверджують гуманістичні ідеали, відроджують і збагачують духовну культуру, роблять великий внесок у розвиток науки, освіти, народних і національних традицій Автономної Республіки Крим, покращують зовнішній вигляд населених пунктів Криму; за найбільш видатні досягнення у сфері промисловості, паливно-енергетичного комплексу, енергетики, сільського господарства, охорони здоров’я, розвитку курортів, які отримали суспільне визнання; за внесок у миротворчу діяльність, розвиток і процвітання Криму.

Встановлюються дванадцять премій у розмірі 15,0 тис. грн. кожна, які щороку присуджуються в таких номінаціях:

література (поезія, проза, публіцистика, драматургія, переклад, гумор, сатира);

образотворче мистецтво (живопис, графіка, скульптура, народне мистецтво, фотомистецтво);

музика і виконавська майстерність;

театральне мистецтво, телебачення, кінематографія;

архітектура і будівництво;

наука і науково-технічна діяльність;

роботи для дітей і юнацтва (з усіх номінацій);

охорона здоров’я, курорти;

освіта;

промисловість, паливо та енергетика;

агропромисловий комплекс;

внесок у миротворчу діяльність, розвиток і процвітання Криму.

На здобуття премії представляються, як правило, твори літератури, наукові праці, а також науково-технічні розробки, твори мистецтва, кіно- і телефільми, театральні і телевізійні спектаклі, концертні програми, здійснені архітектурні і будівельні проекти, впроваджені проекти у сфері промисловості, палива, енергетики, сільського господарства, охорони здоров’я, розвитку курортів (далі — праці), завершені та опубліковані (обнародувані) протягом трьох років, які передували року присудження премії.

Авторські колективи робіт, творів, наукових праць, що представляються на здобуття Премії, можуть складатися, як правило, не більш як з 5 осіб, колективи виконавців — не більш як з 7 учасників.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували адміністративні, організаторські або консультаційні функції.

За сукупність заслуг Премія присуджується тільки в номінації «внесок у миротворчу діяльність, розвиток і процвітання Криму».

Нагрудний знак лауреата Премії Автономної Республіки Крим носиться на правому боці грудей після нагрудного знаку до почесного звання Автономної Республіки Крим.

Премія не присуджується посмертно.

Премія може присуджуватися одній і тій же особі або колективу авторів один раз.

2. Висунення кандидатів на здобуття Премії провадиться республіканськими органами та організаціями, науковими закладами та інститутами, творчими спілками і об’єднаннями, вищими навчальними закладами, трудовими і творчими колективами, громадськими організаціями в обстановці гласності та високої вимогливості. Праця претендента разом з нагородним листом і листом, підписаним керівником підприємства, установи або організації, надсилаються до Комітету з премій Автономної Республіки Крим, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим (далі — Комітет), в період з 15 січня до 30 вересня року присудження Премії.

До нагородного листа додаються витяг з протоколу засідання колективу про висунення на здобуття Премії цієї праці претендента, коротка характеристика праці (у характеристиці повинні бути зазначені час її створення і обнародування, оцінка, обґрунтування висунення на здобуття, інші відомості), рецензії та відгуки, копії паспорта та ідентифікаційного коду претендента.

3. Організація і проведення конкурсного відбору праць претендентів провадяться Комітетом. Положення про Комітет затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим. До складу Комітету входять голова, відповідальний секретар і 21 його член.

Голова Комітету призначається і звільняється від обов’язків Верховною Радою Автономної Республіки Крим за представленням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим і узгодженням з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Комітету не може бути членом Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, займати посаду в Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Комітету працює на громадських засадах.

Відповідальний секретар Комітету призначається Президією Верховної Ради Автономної Республіки Крим за представленням голови Комітету, узгодженим Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, і звільняється з посади в порядку, передбаченому чинним законодавством. Члени Комітету затверджуються за представленням голови Комітету списком, узгодженим з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, і звільняються від обов’язків Президією Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Строк повноважень членів Комітету складає не більше 5 років. Одна і та ж особа не може бути членом Комітету більше двох строків поспіль. Члени Комітету працюють на громадських засадах.

Строк повноважень Комітету не обмежений. З метою прозорішої та результативнішої діяльності Комітету не рідше одного разу на 5 років провадиться ротація його членів. Ротація членів Комітету означає припинення повноважень усіх або частини членів Комітету і призначення замість них інших членів Комітету. Обидві процедури здійснюються паралельно у порядку, встановленому абзацом четвертим цього пункту. За мотивованою пропозицією голови Комітету може бути проведено дострокову ротацію окремих його членів. У разі проведення ротації членів Комітету Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймає рішення про внесення змін до списку членів Комітету у зв’язку з їх ротацією.

Вимоги до оформлення документів кандидатів на здобуття Премії визначаються Комітетом. Особи, включені до складу Комітету, не мають права бути претендентами Премії.

Розгляд, обговорення та оцінка праць претендентів, представлених на здобуття Премії, провадяться Комітетом у два конкурсні тури.

Перший конкурсний тур — відбірковий, під час якого шляхом таємного голосування здійснюється відбір праць претендентів, які будуть допущені до другого конкурсного туру.

Комітет затверджує список творів і праць, допущених до конкурсу, останнього тижня жовтня року присудження Премії.

Список праць претендентів, допущених до другого туру, публікується в газеті «Крымские известия».

Другий конкурсний тур — підсумковий, під час якого шляхом таємного голосування визначається переможець у кожній номінації.

У одній номінації Премія присуджується не більше ніж двом претендентам.

У разі присудження Премії двом претендентам у одній номінації її грошова частина ділиться навпіл.

У разі відсутності гідної для присудження Премії праці претендентів у одній з номінацій суму Премії у цій номінації рішенням Комітету може бути перенесено в іншу номінацію.

При присудженні Премії колективу авторів сума Премії розподіляється порівну між усіма його членами.

Праці претендентів, які допущені до другого конкурсного туру, але не отримали більшість голосів, можуть повторно висуватися на здобуття Премії, але не більше трьох разів.

Праці претендентів, не допущені до другого конкурсного туру, повторно на здобуття Премії не приймаються.

Рішення Комітету про присудження Премії надсилається до Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим до 1 грудня року присудження Премії.

Праці претендентів, удостоєних Премії, або матеріали про них залишаються на зберіганні в Комітеті, а після закінчення року передаються до бібліотеки Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

4. Вручення Премії приурочується до 20 січня — Дня Автономної Республіки Крим року, що слідує за роком присудження Премії.

Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання «Лауреат Премії Автономної Республіки Крим», вручаються диплом і нагрудний знак лауреата Премії Автономної Республіки Крим, виплачується сума Премії.Якщо Премія присуджена колективу авторів, звання «Лауреат Премії Автономної Республіки Крим» присвоюється, нагрудний знак лауреата Премії Автономної Республіки Крим і диплом вручаються кожному члену авторського колективу, а сума Премії розподіляється у порядку, встановленому цією главою.

Вручення Премії провадиться Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим або за його дорученням першим заступником, заступником Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головами постійних комісій.

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").