Завантажити

Премія імені Миколи Аркаса

(обласна премія Миколаївської області)

 

Микола Аркас

 

                   Ця премія присуджується кожних 2 роки за видатний внесок і збереження української  національної культури, з метою вшанування пам’яті Миколи Аркаса — композитора та історика, фольклориста та літератора, суспільно-політичного та культурного діяча; засновника й організатора, мецената Миколаївської “Просвіти”, автора й виконавця першої ілюстрованої україномовної й популярної книги “Історія України – Русі”, автора опери на текст Т. Г.Шевченка «Катерина».

Своєю діяльністю з пропаганди рідної мови, історії та культури Микола Аркас зробив вагомий внесок у ствердження національної самосвідомості українського народу.

Премія може бути присуджена як окремим працівникам культури та мистецтва, так і творчим колективам та організаціям.

Премія присуджується один раз на два рокидо дня народження Миколи Аркаса.

Премія присуджується з таких напрямків:

— за успіхи в розвитку народної творчості та просвітницької діяльності (у кількості — 1);

— за відмінні успіхи в навчанні учнів дитячих музичних шкіл, студентів училищ та інституту культури (у кількості — 1);

— за високу професійну майстерність акторам, режисерам театрів та концертних організацій, викладачам навчальних закладів, які підготували кращих студентів-виконавців (у кількості — 1), членам творчих спілок та культурологічних формувань.

Висунення кандидатів на звання лауреатів премій проводиться в трудових колективах. Не висуваються в кандидати по одній номінації лауреати премій попереднього конкурсу.

Премія встановлена в розмірі, еквівалентному десяти неоподаткованим мінімумам. Видається зі спеціально виділених бюджетних коштів.

Документи на здобуття премії  подаються на розгляд колегії управління культури облдержадміністрації не пізніше 1 листопада поточного року.

Матеріали на здобуття обласної премії імені Миколи Аркаса направляти заадресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Радянська, 5, управління культури облдержадміністрації.

Телефон управління культури: 47-38-62.

 

Про встановлення обласної премії імені Миколи Аркаса

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.04.96 р. N 247-р

            З метою подальшого розвитку народної творчості та культурно-просвітницької діяльності, підготовки кадрів працівників культури, підвищення рівня їх професійної майстерності та з метою заохочення працівників культури, що внесли значний внесок у розвиток та збереження української національної культури:

1. Затвердити Положення про обласну премію імені Миколи Аркаса (додається). 

2. Утворити комітет з обласної премії імені Миколи Аркаса. Затвердити Положення про комітет і його персональний склад (додаються).

3. Управлінню культури (Лоскутникову) та фінансовому управлінню облдержадміністрації (Сідень) передбачити з 1996 року кошти на виплату обласної премії імені Миколи Аркаса.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Журецького Я. І.

 

Виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації             М. П. Круглов 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови облдержадміністрації
від 18 квітня 1996 р. № 247-р 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну премію імені Миколи Аркаса

1. Обласна премія імені Миколи Аркаса (далі — премія) присуджується за видатний внесок у розвиток та збереження української національної культури, починаючи з 1996 року.

2. Премія, що носить ім'я видатного українського композитора Миколи Аркаса, може бути присуджена як окремим працівникам культури та мистецтва, так і творчим колективам та організаціям.

3. Премія присуджується один раз у два роки до дня народження Миколи Аркаса.

4. Премія присуджується з таких напрямків:

— за успіхи в розвитку народної творчості та просвітницької діяльності (у кількості — 1);

— за відмінні успіхи в навчанні учнів дитячих музичних шкіл, студентів училищ та інституту культури (у кількості — 1);

— за високу професійну майстерність акторам, режисерам театрів та концертних організацій, викладачам навчальних закладів, які підготували кращих студентів-виконавців (у кількості — 1), членам творчих спілок та культурологічних формувань.

5. Висунення кандидатів на звання лауреатів премій проводиться у трудових колективах. Не висуваються в кандидати по одній номінації лауреати премій попереднього конкурсу.

6. Премія встановлена у розмірі, еквівалентному десяти неоподаткованим мінімумам. Видається зі спеціально виділених бюджетних коштів.

7. Документи на здобуття премії (творча характеристика, виписка з протоколу зборів трудового колективу, відгуки преси, подання адміністрації), затверджені підписами і печатками, подаються на розгляд колегії управління культури облдержадміністрації не пізніше 1 листопада поточного року.

8. Особі або колективу, яким присуджується обласна премія імені Миколи Аркаса, вручається диплом, медаль із зображенням Миколи Аркаса, а також грошова премія.

У разі, коли премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом і медаль, а грошова частина ділиться між ними порівну.

Заступник голови облдержадміністрації                В. С. Фуртатов 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет з обласної премії імені Миколи Аркаса

1. Комітет з обласної премії імені Миколи Аркаса (далі — комітет) здійснює свою діяльність на громадських засадах з метою визначення лауреатів премії і формується з авторитетних працівників (діячів) культури, мистецтва та громадських організацій у складі 11 чоловік.

2. Комітет відповідно до мети його діяльності:

— приймає та розглядає подання на окремих осіб та творчі колективи на здобуття обласної премії імені Миколи Аркаса;

— вносить до 15 листопада поточного року колегії управління культури облдержадміністрації пропозиції про присудження премій;

— оформляє диплом і медалі лауреатів премії та організовує їх урочисте вручення.

3. Засідання комітету вважається правомочним за наявності не менше 2/3 його складу. Рішення комітету про присудження обласної премії імені Миколи Аркаса приймається таємним голосуванням.

4. Організаційно-технічне забезпечення роботи комітету здійснюється управлінням культури облдержадміністрації.

 

 СКЛАД
комітету з обласної премії імені Миколи Аркаса

Голова комітету: 

Журецький
Ярослав Іванович 

— заступник голови облдержадміністрації 

Заступник голови комітету: 

Лоскутников
Віталій Сергійович 

— начальник управління культури облдержадміністрації 

Члени комітету: 

Агєєв
Юрій Миколайович 

— заслужений працівник культури України, завідуючий відділу газети "Южная правда" (за узгодженням); 

Борщов
Дмитро Васильович 

— народний артист України, актор російського художнього драматичного театру (за узгодженням); 

Затурян
Анатолій Ілліч 

— заслужений працівник культури України, керівник Прибузького народного самодіяльного ансамблю пісні й танцю обласного науково-методичного центру народної творчості та культосвітньої роботи й училища культури (за узгодженням); 

Малікова
Тетяна Павлівна 

— директор обласного методичного кабінету навчальних закладів (за узгодженням); 

Миронов
Юрій Олександрович 

— письменник, голова Миколаївської організації Спілки письменників України (за узгодженням); 

Мирян
Алла Миколаївна 

— голова обласного відділення Українського фонду культури; 

Назарова
Любов Іванівна 

— голова обласного комітету профспілок працівників культури (за узгодженням); 

Озерний
Михайло Іванович 

— голова обласної Спілки художників України (за узгодженням); 

Шкварець
Валентин Павлович 

— доктор історичних наук, професор, завідуючий кафедрою українознавства Миколаївського державного педагогічного інституту (за узгодженням). 

 

Лауреати

2008 рік

За результатамиголосування обласна премія імені Миколи Аркаса присвоєна:

І напрямок — «Народна творчість і художня самодіяльність»:

Затуряну Анатолію Іллічу, викладачу-методисту Миколаївського   державного вищого училища культури,    художньому керівнику  Прибузького народного ансамблю пісні  й танцю Миколаївського   державного вищого училища культури й обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслуженому працівнику культури України за особистий внесок у розвиток української національної культури, збереження та популяризацію народної творчості, високий рівень виконавської майстерності;

— Дорошиній Ользі Олексіївні, керівнику народного ансамблю танцю «Суднобудівник» Обласного палацу культури за вагомий внесок у розвиток хореографії на Миколаївщині,  діяльність зі збереження й популяризації українського національного народного танцю.

ІІ напрямок — «Просвітницька діяльність:

— Авторському колективу науково-просвітницького видання «Партизанська іскра в полум’ї боротьби»у  складі:

Димитрова Михайла Федоровича, начальника управління культури облдержадміністрації, кандидата філософських наук;

Ташлай Людмили Борисівни,   завідуючої музеєм  «Партизансько-підпільний рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941— 1945 рр.»;

Редьки Лілії Володимирівни, вченого секретаря Миколаївського обласного краєзнавчого музею;

Михайлова Володимира Анатолійовича, директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею (відповідальний за випуск);

— Бурлаченко Ларисі Василівні, голові Миколаївського Клубу шанувальників творчості Назарія Яремчика за велику культурно-просвітницьку діяльність.

ІІІ напрямок«Професійне мистецтво» :

— Творчій групі Миколаївського художнього російського драматичного театру  за постановку вистави «Лісова пісня» за однойменною драмою-феєрією  Лесі Українки у складі:

Кравченка Миколи Антоновича, художнього керівника   Миколаївського художнього російського драматичного театру, заслуженого діяча мистецтв України, режисера — постановника вистави «Лісова пісня»;

Коршунова Владислава Миколайовича,  композитора вистави «Лісова пісня»;

Власової Олени Олександрівни,  виконавиці ролі Мавки;

Мамикіної Віолети  Миколаївни, виконавиці ролі Русалки польової;

Рак Катерини Сергіївни,  виконавиці ролі Килини;

Олійника Євгена Володимировича, виконавця ролі Лукаша;

Чверкалюка Сергія Володимировича, виконавця ролі Лісовика.

— Качуріну В’ячеславу Тимофійовичу,члену Спілки письменників України та Росії, голові правління Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України.

ІVнапрямок — «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона культурної спадщини»:

— Ніколаєву Миколі Іллічу,кандидату  технічних наук, лауреату премії Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів, члену- кореспонденту Інженерної академії України, члену Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, краєзнавцю за підготовку й видання монографії «Политическая и культурная элита Ольвии IV—I веков до н. э.», допомогу в проведенні  розкопок в Ольвії.

Історія

           1994 року з ініціативи громадськості міста обласне управління культури провело Дні пам’яті Миколи Миколайовича Аркаса. Було створено журі, яке присудило премію видатного земляка діячам культури та мистецтва Миколаївщини. З того часу це стало традицією.

1996 року розпорядженням голови обласної державної адміністрації офіційно було засновано Обласну премію ім. Миколи Аркаса, як заохочення та відзначення працівників культури, котрі зробили значний внесок у розвиток і збереження української національної культури.

Присвоєння цієї премії стало великою подією в духовному житті Миколаївщини, стимулом для творчого потенціалу області.  Нині в області понад 100 лауреатів обласної премії ім. М. Аркаса.

 

М. М. Аркас

Історик, етнограф, просвітник, композитор.

             Народився в м. Миколаєві в родині відомого флотоводця М. А. Аркаса. Після завершення навчання на природничому відділенні Новоросійського університету з 1875 р. служив у канцелярії військово-морського відомства в Миколаєві, був ад'ютантом командира Чорноморського флоту. Обіймав високі посади в губернському управлінні, був почесним мировим суддею, мав цивільний чин дійсного статського радника. Основною працею як Історика є «Історія України-Русі», написана українською мовою та видана в 1908 р. у Петербурзі. Книга мала великий успіх у різних прошарків населення завдяки доступному стилю викладення, хоч і викликала різкі критичні зауваження професора М. Грушевського. Репринтне видання її було здійснено в Києві у 1990 р. У 1891 р. написав оперу «Катерина» за однойменною поемою Т. Г. Шевченка. Першим постановником опери був М. Л. Кропивницький (м. Москва, 1899 р.). У 1907 р. заснував у Миколаєві товариство «Просвіта». Своєю невтомною діяльністю з пропагування української мови, культури, історії зробив значний внесок в укріплення національної самосвідомості українського народу. Похований у Миколаєві в родинному склепі. На вулиці Адміральській у Миколаєві є стела, що увічнила його пам'ять. Обласним управлінням культури встановлено премію імені М. М. Аркаса. 

Перейти до списку премій

Найважливіше
з теорії детективу!

Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com

Читати журнал "Дніпро" Статті

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги передплатників!

Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!

Передплатити журнали можна:

на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;

за телефоном:
(044) 454-12-80;

у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ

«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»

(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!

Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.

Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.

Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.

Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").